kwetsbaar leiderschap


Kwetsbaar leiderschap is een nieuw modewoord. Je moet je kwetsbaar opstellen als leidinggevende. Gemakkelijk is dat echter niet. Een leidinggevende die zich kwetsbaar opstelt, heeft moed nodig om dit te doen, maar kwetsbaarheid werkt wel verbindend en inspirerend voor medewerkers door de herkenbaarheid van bepaalde 'zwakheden'.
Noel Tichy, een Amerikaanse mangementconsultant, heeft 7 vragen die verder zouden helpen om de afstand met medewerkers te verkleinen :
1. Wie in je leven heeft een positieve of negatieve invloed gehad (leraren, ouders, bazen, collega's, begeleiders) ? Wat heb je geleerd van hen over leiderschap ? Welke elementen zijn je het meeste bijgebleven ?
2. Denk aan jouw levensdoel. Wat wil je bereiken op het einde van je leven ? Hoe wil je dat anderen aan je terugdenken ?
3. Wat zijn je belangrijkste waarden om dit levensdoel te bereiken ?
4. Wat is je overtuiging voor het motiveren/inspireren van mensen ? Waarom ben je leidinggevende ?
5. Wat kunnen medewerkers van je verwachten ?
6. Wat verwacht jij van je medewerkers ?
7. Hoe geef jij aan je medewerkers het goede voorbeeld ?
Geen gemakkelijke vragen. Maar volgens Trichy zouden de antwoorden op deze vragen de afstand tussen jouw en je medewerkers verminderen of om het anders te noemen : self-disclosure. Je beslist wel zelf hoe ver je gaat in wat je vertelt aan je medewerkers en je hoeft geen namen te noemen (vraag 1), zeker niet bij negatieve ervaringen. Self-disclosure zorgt voor een grotere vertrouwensband en een betere dialoog met je medewerkers. En tegelijkertijd bevredig je de nieuwsgierigheid van je medewerkers wie de mens is achter de leidinggevende. Want wees eens eerlijk : dat wil jij eigenlijk toch ook weten van jouw leidinggevende ?