Gebo, de dynamische wederkerigheid


Gebo: het is een runeteken, oftewel een letter. Maar het is ook een woord.

Een woord dat verwant is aan ''geven'', maar ook in mindere mate met woorden voor '''beweging'', denk maar ''gaan''. Het woord verwijst naar wederkerigheid, maar dan nét anders dan de bekende ''wat u niet wilt dat u geschied" gedachtegang. Hier volgt een uiteenzetting van het waardevolle principe achter het concept Gebo. En wat er gebeurt wanneer het vergeten word.


Principe

Gebo vertegenwoordigt het essentiële principe van wederkerigheid, van balans.

Elke relatie, ongeacht of het met een mens, dier of Godheid is, heeft een onderliggende transactie, een uitwisseling van energie. Deze energie kan vertegenwoordigd zijn in geld, tijd, materiële goederen, aandacht, erkenning, wijsheid of elk andere materie, fysiek of niet.

In sommige relaties is dit duidelijk erkent en afgesproken, zoals bij een arbeidscontract. De ene partij geeft energie in de vorm van tijd, aandacht, handelingen en bepaalde verantwoordelijkheden. En de andere partij geeft energie in de vorm van erkende valuta.

Maar in andere relaties is het minder gekaderd, minder afgebakend. Bijvoorbeeld bij relaties tussen mens en (huis)dier, tussen mens en mens, en tussen mens en Godheid.

In een gezonde relatie zit er een bepaalde balans qua energie. Hoe deze balans er uit ziet, verschilt natuurlijk enorm, of er een juiste balans heerst kan alleen echt geweten worden door de direct betrokken partijen. Heel belangrijk om hierin te herinneren is dat verschillende vormen van energie per persoon kunnen verschillen in waarde. Voor de één is het heel waardevol wanneer je ze spontaan uitnodigt om langs te komen, voor de ander voelt zo'n uitnodiging eerder als kostenpost. Er achter komen voor jezelf en voor de ander hoe deze verhoudingen in elkaar zitten is dan ook een belangrijk onderdeel van een duurzame relatie opbouwen. Een onderdeel dat altijd in ontwikkeling zal blijven.

Mens en (huis)dier

Mensen hadden geen beschavingen zoals wij ze kennen kunnen opbouwen, zonder relaties aan te gaan met andere dieren. Wolven/honden die hielpen met jagen, vee waaruit allerlei waardevolle goederen komen, katten die ongedierte opjaagt, allemaal belangrijk geweest bij onze mars der ''beschaving''.

Maar meer dan bij de andere hier benoemde relaties, is bij de relatie tussen mens en huisdieren en vee het gevaar van disbalans duidelijk en wereldwijd zichtbaar.

De hond, ooit een gewaardeerde en noodzakelijke partner. Maar de hond werd steeds meer afhankelijk van de mens, en de mens onafhankelijk van de hond. De hond leefde en plantte zich voort naar de nukken van de mens, en kon daar niets tegenin brengen. Terwijl de mens steeds meer ruimte had voor specialisatie en vertier. De posities groeiden steeds ongelijker, honden die nooit roedels konden vormen, mensen die honden doorfokten op basis van modetrends. En nu zijn er ''rashonden'' wiens hersenen niet binnen hun schedel passen, worden wereldwijd honden opgevoed tot hyperagressieve vechters, en worden ze elders weggegooid wanneer ze niet schattig genoeg meer zijn. De hond is gedevalueerd van levend wezen tot gebruiksvoorwerp. En mede daardoor is de mens hierin vervallen van partner tot, ik kan niet anders zeggen dan monster en martelaar. We betalen in ons empathisch vermogen, in onze 'menselijkheid'.

(noot, dit is een versimpelde uitleg ter illustratie en gaat om de mensheid en hondheid als algemeen)

Voor vee geld dit probleem nog veel meer. De verhouding tussen de energie die wij in ons vee stoppen staat in geen verhouding met wat er uit komt. Veevoer word in enorme hoeveelheden geproduceerd en voelt als minder duur voor ons (de milieuschade word niet doorberekend helaas), de fysieke ruimte per levend wezen is veel kleiner geworden, en de productie in vlees, melk of eieren per dier is enorm toegenomen.

Maar nu zijn wij als (westerse) mensen afhankelijk geworden van deze situatie. In feite leven we op de pof. De 'kosten' bouwen op. Wereldwijde milieuschade, gezondheidsproblemen, toekomstige pandemieën. Gebo vereist afrekening, niet als straf, maar als oorzaak-gevolg. En de rente groeit cumulatief.

Als positiever voorbeeld, de huiskat (ik richt mij hier specifiek op het fijne gedeelte, problemen rond raskatten e.d. zijn net als bij honden een tranentrekkende realiteit). Een huiskat krijg van geboorte tot dood een veilige woning, toegang tot voedsel en drinken, aandacht en toegang tot warme zonnige plekjes. Ter vergoeding geven zij ons enige vrijwaring van muizen, maar vooral iets ontastbaars en waardevol. De aanwezigheid van een levend wezen? Vermaak? Rust? Ik heb er niet echt een goed woord voor. Maar volgens mij kunnen de meeste betere katteneigenaren beamen dat wanneer het dier langere tijd weg is, er een duidelijk gemis optreed in het huis.

Goden

Ook bij een relatie tussen mens en Godheid is een dergelijke balans nodig. Alleen is het voor een mens onmogelijk om te bevatten wat, hoe en wie een Godheid precies is. Verwacht nooit iets voor niets van de Goden. Maar welke gift of wedergift redelijkerwijs te verwachten valt, is lastig voor een buitenstaander om te zeggen. Zowel historisch als modern is er een verscheidenheid aan opties te ontdekken. Een beladen term in deze is 'offeren'. Maar Goden zijn geen fysieke wezens aan wie je iets makkelijk kan overhandigen. Het kost enige vaardigheid om het verschil te maken tussen een (fysiek of immaterieel) offer aanbieden en gewoon je gift in de leegte smijten als pure verspilling.

Begin anders met onverdeelde aandacht, als een soort van uitnodiging of welkomstcadeautje. Noem dit bidden of mediteren, de terminologie is net als de methodiek voor mensen en geen objectief onderscheid. Bij gebrek aan een beter woord lijkt 'aandacht' nog het breedste gewaardeerd te worden. Als het mediteren/bidden je niet direct ligt, kun je die aandacht ook op andere manieren geven. Door over de Godheid in kwestie te leren bijvoorbeeld, of door iets te maken of doen waarmee je je waardering voor hun toont. Een kunstwerk of een artikeltje op internet bijvoorbeeld.

Blijf niet 'bidden' als je het gevoel krijgt er niets voor terug te ontvangen. Maar houd wel in je achterhoofd dat de Goden geen mensen zijn. Het simpele gevoel gehoord te worden, of nog basaler het gevoel aan het woord gekomen te zijn kan al een wedergift zijn. Maar misschien merk je, als je erop leert letten, dat de invloed van deze Godheid langzaamaan aanweziger word in jezelf en in je leven. Misschien leert Freya je liefhebben en rouwen, misschien leert Mijmeraar je weloverwogen te zijn, misschien leer Wodan je de extase van woede, of leer Hoenir je de macht van zwijgen. Of misschien komen de 'giften' over als straffen. Hulp bij het ontdekken van de nodige lessen en confrontaties in je leven bijvoorbeeld.

Tenzij je het geluk hebt een zeer toegewijde en begaafde priester in dienst te hebben, zul je dit zelf moeten en mogen ervaren. En ook zelf de balans ontdekken. Hierin mag je fouten maken, maar die fouten zullen nooit zonder consequentie zijn.

Vergeet de grote wijsheid van de Havamal niet: "Elke gift vereist een wedergift." Dankbaarheid en waardering kunnen al goede wedergiften zijn, zolang het echt oprecht is. En oprechte waardering toon je weer niet alleen met een ''dankjewel''.

#Heidenisme #heidendom #rune #spiritualiteit #filosofie #gebo #wederkerigheid #religie

26 comments