Waar komen de Gele Hesjes vandaan?


#spuugzat #Gelehesjes

De wereldvreemde politici en de 1% rijksten van de wereld vragen zich af waar de onvrede van de bevolking vandaan komt.

Zijn de "Gele Hesjes" enkel een spontane reactie op de gestegen brandstofprijzen?   Ondertussen is het wel duidelijk dat de algemene onvrede veel dieper zit.

Een kleine hint om één en ander duidelijk te maken:


Moeten we het normaal vinden dat: 

- De multinationals minder belastingen betalen dan hun kuispersoneel?

- De rijken hun straffen kunnen afkopen in een klassenjustitie?

- Negenhonderd euro voldoende wordt geacht als leefloon?

- De fiscale druk op de middenklasse steeds wordt verhoogd?

- Dat de sociale media ongestraft weg komen met de massale diefstal van onze privégegevens en dat ze die onbeperkt te gelden kunnen maken?

- Dat door een falende justitie, straffeloosheid de regel is?

- Dat 70% taks op brandstof als een milieumaatregel wordt beschouwd, terwijl er honderdduizenden gesubsidieerde salariswagens blijven rijden?

- Dat ondanks Swissleaks, Panamapapers, Luxleaks en andere schandalen de bankencrisis (met uitzondering van IJsland) ongestraft is gebleven?

- Dat de onhoudbare werkdruk tot een ziekmakende maatschappij leidt?  (of lijdt)


Moeten we het normaal vinden dat: 

- De politici voor zichzelf exuberante uittredingsvergoedingen blijven voorzien, ook als ze zelf hun ontslag aanbieden?

- Dat 65.000 betogers voor een leefbaar milieu in de Brusselse straten, door de VIER (4) Belgische milieuministers, volledig worden genegeerd? 

- Dat voor de migranten kosten nog moeite te veel zijn, terwijl onze gepensioneerde ouders een veel te klein pensioen ontvangen, ruim onvoldoende om een verblijf in een rusthuis te betalen.

-Dat politici, die voor veel geld zetelen in de bestuursraden, beweren van niets te weten als PROXIMUS 1.900 banen schrapt, een bedrijf waarvan de staat HOOFDAANDEELHOUDER is !

 In Vlaanderen hebben tienduizenden schoolkinderen gespijbeld en betoogd tegen de klimaatopwarming.  Zij zullen dit voortaan iedere donderdag doen tot de regering doeltreffende milieumaatregelen neemt.  Er is geen planeet B.

Door de media worden de vernielingen door infiltranten dik in de verf gezet.  De honderden gewonden, waarbij sommigen een oog hand of voet zijn verloren door het politiegeweld tegen de Gele Hesjes, worden doodgezwegen. Een tiental betogers zijn in Frankrijk gestorven bij de bezetting van de ronde punten.

14 juli:  In Frankrijk verstoren de Gele Hesjes de nationale feestdag.  Vierduizend agenten trachten het militair defilé zonder incidenten te laten doorgaan.  Te vergeefs. Tijdens dit 35ste weekend op rij zorgen de Gele Hesjes er voor dat de Champs-Élysées wordt afgesloten.  Na het vakantiereces belooft het een hete herfst te worden.

Bovenstaande lijst kan ongetwijfeld nog aangevuld worden...  Suggesties zijn welkom en worden aangevuld.

Laten we niet vergeten dat de fiscale ongelijkheid in mei 1789 tot de Franse revolutie heeft geleid.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!