Tegenwoordig ben je nergens meer veilig


"Tegenwoordig ben je nergens meer veilig," hoor je vaak verzucht worden als er ergens een aanslag gepleegd is. "We leven in een nare tijd."

Maar klopt dat eigenlijk wel?  Natuurlijk: dat we in een nare tijd leven kan en mag je mening zijn. En die aanslagen zijn natuurlijk verschrikkelijk. Op de bewering dat je tegenwoordig nergens meer veilig bent, is echter wel wat af te dingen. Kijk bijvoorbeeld naar onderstaande grafiek waarin het aantal dodelijke slachtoffers van terroristische aanslagen binnen West-Europa wordt weergegeven. Een enorme daling sinds de jaren '70 en '80.

Ook in andere opzichten is het leven veiliger geworden. Zo vielen er in vorig jaar 629 doden in het verkeer in Nederland (bron: swov.nl) waar dat er in 2007 nog 791 waren en in 1972 ruim 3000 (!). 


Criminaliteit dan. Die neemt exponentieel toe, wordt geroepen. En de politie doet niets. Die schrijft alleen maar bonnetjes uit. Toch? Niet volgens het cbs. Tussen 2012 en 2016 is de criminaliteit juist fors afgenomen  (bron grafiek: cbs.nl).


Al met al vind ik de tijd waarin we leven zo onveilig nog niet. Al hoop ik dat terrorisme ooit volledig uitgebannen kan worden, dat oorlogen voorgoed verleden tijd worden en dat we allemaal eens wat langere lontjes krijgen...