Adrian Goldsworthy - Pax Romana


'Zoals de meeste imperiale machten', schrijft historicus Adrian Goldsworthy, 'voelden de Romeinen dat hun overheersing volkomen juist was, goddelijk was ingesteld en een goede zaak voor de rest van de wereld.' Deze mening werd natuurlijk niet universeel gedeeld.

Pax Romana

Aan het einde van de eerste eeuw neemt de Romeinse historicus Tacitus een Caledonian oorlogsleider op die zijn mannen vertelt dat de Romeinen 'een verlatenheid creëren en het vrede noemen'. De realiteit, zoals opgetekend door Goldsworthy, bevindt zich ergens tussen die twee uitersten in. Op sommige van zijn territoria bracht de Romeinse heerschappij generaties van vrede, toch stierven miljoenen mensen of werden ze tot slaaf gemaakt door hun meedogenloze agressie. Goldsworthy's levendige en tot nadenken stemmende geschiedenis geeft een levendige indruk van de Romeinse vrede vanuit het oogpunt van zowel de veroveraars als de overwinners. 

Dit boek kopen? (Nederlandstalig)

Reageren op deze post of zelf ook aan de slag als blogger op Yoors? Meld je dan hier gratis en vrijblijvend aan.