Advertenties zijn de driver voor het verzamelen en verhandelen van jouw data. Via deze data worden d


Advertenties zijn de driver voor het verzamelen en verhandelen van jouw data. Via deze data worden de advertenties op jouw gericht. Daar spelen grote belangen. Zo blijkt dus ook dat de adverteerder in veel gevallen betaalt voor een klik terwijl daar geen mens aan te pas kwam. Zo blijft dit model in stand terwijl de werkelijk toegevoegde waarde veel minder dan ingekocht of vaak zelfs nihil blijkt te zijn ... 
Quote :  De markt moet zichzelf blijven opleiden, kritische vragen blijven stellen en verifiëren wat we doen om er zeker van te zijn dat we de juiste dingen doen. Het is belangrijk dat elke partij in de keten haar verantwoordelijkheid neemt om zo samen het advertentie-ecosysteem veiliger te maken en te houden. Daarom raden we aan om voortdurend in dialoog te treden met klanten en je (technische) partners om #AdFraud  actief te melden en aan te pakken. En dat niet alleen in termen van voorzorgsmaatregelen, maar meld het ook als je iets verdachts ziet of vermoedt dat je zelf slachtoffer bent van fraude. Enkel op deze wijze kunnen we samen een ​​gat dichten en systemen en processen verbeteren.