Driebandplevier - aquarel

Driebandplevier - aquarel

Gemaakt in 1991.

De driebandplevier is een grote vogel met een lange snavel. Ze kunnen daarmee hun prooi diep in het zand opzoeken. Het is een waadvogel en hoort bij de steltloperachtigen. Hij is familie van de kievit. Ze komen voor in de rivieren, meren en poelen van Afrika en Madagaskar. 

Promote: support and profit

Support Nol K. with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More