Afstuderen


#onderwijs  

Aan het einde van het schooljaar hebben alle inspanningen van studenten en medewerkers van onze instelling hun vruchten afgeworpen, nu is er alleen de levering van graden aan de 5de jaars studenten van gediversifieerd gemiddelde die alle door de instelling vereiste collecties goedkeurden en presenteerden, vanwege de situatie van De pandemie handelt in gesloten plaatsen en massale aandacht van mensen kan dat niet zijn, om die reden zal het in onze faciliteiten worden gedaan, omdat in het verleden een eenvoudige en symbolische handeling voor het afleveren van graden en andere documentatie die de ontvanger zal accrediteren als bachelor van de Republiek Venezuela, een dergelijke activiteit zal worden uitgevoerd. rekening houdend met alle mogelijke bioveiligheidsvoorschriften, afstand, gebruik van een masker, onder andere.Graduación

Finalizando el año escolar rindió frutos todos los esfuerzos hechos por estudiantes y personal de nuestra institución, ahora solo queda la entrega de títulos a los estudiantes de 5to año de media diversificada que aprobaron y presentaron todos lo recaudos exigidos por la institución, por la situación de la pandemia los actos en sitios cerrados y atención masiva de personas no pueden ser, por ello se hará en nuestras instalaciones como en el pasado en un acto sencillo y simbólico para la entrega de titulos y otras documentaciones que acreditaran al que lo recibe como bachiller de la Reine Publica de Venezuela, tal actividad se hará tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad posible, distanciamiento, uso de mascarilla, entre otros.


Foto's van actos anteriores en nuestra institución

8 comments