Waarom?


Waarom?

Veel medemensen op deze aardbol gaan rechtstreeks gebukt onder honger, oorlog, misdaad.

Ondanks dat we terdege beseffen dat miljoenen medemensen daardoor een diep ongelukkig bestaan leiden, zijn we in staat onze ogen daarvoor te sluiten en zelf wel aan een gelukkig leven te werken.
De wereld steekt onrechtvaardig in elkaar. De een is voor het geluk geboren en de ander wordt dakloze.
 Ook wat betreft gezondheid, afkomst, geboortestreek enz. is het allemaal niet echt eerlijk verdeeld, maar met schuld heeft dat allemaal weinig te maken.
Wordt de dood van onschuldige burgers 'helaas onvermijdelijk' genoemd, alsof het gaat om een per ongeluk platgebombardeerd fietsenhok. Oorlogspropaganda!!
Feit is dat in de laatste decennia het aantal burgerslachtoffers in gewapende conflicten is opgelopen van 5 tot meer dan 90 procent.
Dat betekent dus dat in een oorlog burgers aanzienlijk meer kans lopen om gedood te worden dan de oorlogsvoerders.
Alleen al in het laatste decennium zijn 2 miljoen kinderen in zo'n conflict of oorlog gedood.
Meer dan een miljoen kinderen zijn wees geworden, meer dan 6 miljoen zijn ernstig gewond of voor de rest van hun leven gehandicapt, meer dan 10 miljoen hebben een ernstig psychisch trauma opgelopen.
Ruim twintig miljoen kinderen hebben de veiligheid van een thuis op moeten geven, omdat ze moesten vluchten naar beschermde gebieden en vluchtelingenkampen.

Wat doe je als het oorlog is?

Stel, het is thuis niet meer veilig. Je moet met je vader, moeder, broertjes en zusjes vluchten. Je zoekt een nieuwe plek om te wonen, naar school te gaan en nieuwe vrienden te maken.
Je zoekt samen met je familie naar vrijheid en veiligheid.

Soms kom je ergens terecht waar je niet thuis hoort.
Rot op naar je eigen land!
Bereid om te sterven dan wel om vernederd te worden door een generatie die de waarde van het leven niet lijkt te kennen. Ik zal heel ver van ergens blijven. Ik hoop dat je in jouw luxueuze leven nog altijd benieuwd zal zijn naar wat er aan de overkant van de muur is.