Alleen zijn of eenzaam zijn: het concretiseren van deze twee begrippen


Omdat ik het makkelijker vindt om de begrippen in het Engels uit te werken zal in wat volgt Engelse begrippenlijst worden naar voren gebracht:

“Definition of solitude

The quality or state of being alone or remote from society : seclusion” (Merriam-webster, 2018)

“the situation of being alone without other people:

a life of solitude

After months of solitude at sea it felt strange to be in company.

It provides one with a chance to reflect on spiritual matters in solitude.” (Cambridge.Dictionary, 2018)

“adjective, lone·li·er, lone·li·est.

1. affected with, characterized by, or causing a depressing feeling of being alone; lonesome.

2. destitute of sympathetic or friendly companionship, intercourse, support, etc.:

a lonely exile.

3. lone; solitary; without company; companionless.” (Dictionary, 2010)

“lonely

(loʊnli )

Word forms: comparative lonelier , superlative loneliest

1. adjective

Someone who is lonely is unhappy because they are alone or do not have anyone they can talk to.

...lonely people who just want to talk.

I feel lonelier in the middle of London than I do on my boat in the middle of nowhere. Synonyms: solitary, alone, isolated, abandoned More Synonyms of lonely

The lonely are people who are lonely.

He looks for the lonely, the lost, the unloved.

2. adjective A lonely situation or period of time is one in which you feel unhappy because you are alone or do not have anyone to talk to.

I desperately needed something to occupy me during those long, lonely nights.

...her lonely childhood.

3. adjective A lonely place is one where very few people come.

It felt like the loneliest place in the world.

...dark, lonely streets.” (Collins, 2018)

Het verschil

Alleen zijn is een feit dat zich voordoet, het hoeft bij deze niets te maken hebben met het negatieve kant van het leven. In het geval dat het om eenzaam zijn gaat is het eerder een negatieve (emotionele) toestand waarin dat je zit. Door tekort aan gezelschap voel je eenzaam en mis je andere mensen. Het zijn twee begrippen die losstaan van elkaar, iemand die alleen is hoeft niet per se eenzaam te zijn integendeel. In de wereld zijn genoeg mensen die ervan houden om de tijd alleen door te brengen en eigenlijk zich goed voelen.

Wat mij opvalt is dat in het Nederlands geen begrip bestaat voor alleen zijn. In de andere talen dat ik had moeten leren was er een aparte term voor hier zie je een aantal voorbeelden:

  • Frans: Soltitude
  • Engels: Soltitude
  • Russisch: Uedinenija
  • Duits: Einsamkeit
  • Spaans: La soledad

Misschien is dat cultuurgebonden associatie dat ervoor zorgt dat alleen zijn vaak verward wordt met eenzaamheid. In Oosterse culturen wordt alleen zijn juist omarmd, het is een tijd voor bezinning en innerlijke groei. Met deze blog wilde ik dit hier ophelderen en uitzuiveren. Als ik online vertaling zoek in het Engels van soltitude kom ik op de term eenzaamheid terecht. Wat mij betreft is dat gewoon foute vertaling, het is 'alleen zijn'. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom men zo vaak schuwt voor enkel maar zichzelf als gezelschap te hebben. Het is al bij kindertijd geassocieerd met een onaangename toestand waarin dat je zit als je alleen bent. Terwijl je door alleen te zijn de tijd van je leven kan hebben.

Nu zal ik mijzelf tegenspreken en zeggen dat er in het Nederlands wel een woord bestaat dat alleen zijn betekend:

Nederlands: Solitair

Hier de begrippen uit de internet:

"solitair bijv.naamw.

Uitspraak: [soli'tɛ:r]

alleen of afzonderlijk levend

Voorbeelden: `Solitaire bijen doen alles alleen: een nest maken, voedsel zoeken enz.`,

`een solitaire levenswijze"` (Woorden, 2018)

"Een solitair persoon of dier is iemand die niet in het gezelschap van anderen van zijn soort leeft. Het woord komt van het Latijnse solus, dat alleen betekent. Solitaire activiteiten zijn activiteiten die niet in de aanwezigheid van anderen plaatsvinden.

De meeste mensen genieten van een aantal solitaire activiteiten. Hun voorkeur voor solitaire activiteiten wordt grotendeels door hun stemming en karakter bepaald. Mensen die solitaire activiteiten als vanzelfsprekendheid verkiezen worden vaak introvert genoemd, het tegenovergestelde van extraverte typen.

Veel dieren leven van nature solitair, terwijl andere in groepen leven."(Wikipedia, 2015)

Ondanks dat die begrip bestaat is het iets wat ik niet zo vaak tegenkom in de boeken of artikelen die gepubliceerd worden. Hoe komt het toch? Of hou ik mijzelf hier voor de gek? Volgens mij is de taal een prisma waaruit we de werkelijkheid om ons heen construeren. En als je in dat prisma 'alleen zijn' telkens verward met 'eenzaam zijn' creëer je een systeem waarin mensen afkeur hebben om zich af te zonderen. Het wordt ze als met de paplepel ingegoten, mensen stellen zich bij deze geen vragen meer over. Waarom ook? Solitair zijn is inderdaad een begrip, maar eentje die niet vaak wordt gebruikt en als het al wordt gebruikt te vaak verward. Dat is trouwens ook een mooie en subtiele manier om een stigma op iemands zijn nek hangen. Kijk die kerel is eenzaam, wat een sukkel! Nop hij is niet eenzaam hij is graag alleen. Sterker nog er zijn een hoop mensen in onze geschiedenis die ervoor kozen om vaak alleen te zijn. Dat had ze niet weerhouden om een verandering in de wereld te brengen of iets unieks aan toe te voegen. Neem nu de meest voor de hand liggende voorbeelden; Robert Maynard Pirsig, Charles Bukowski of Mozart. Hier is de omschrijving van de Dikke Van Dale van dat begrip:

"Betekenis 'solitair'

Je hebt gezocht op het woord: solitair.

1so·li·tair (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1eenzaam

2so·li·tair (de; m,v; meervoud: solitairen) 1eenzelvig mens; = eenling"

(VanDale, 2018)

Het is een woordenboek waarbij er de eerste optie staat voor eenzaam. Iets wat verschilt van de begrippenkader uit Engels en Russisch. Waarbij eenzaam staat voor lonely en solitary staat voor alleen zijn. Kortom punt 1so en punt 2so zijn niet dezelfde begrippen ze zijn verschillend. Als het aan mij lag had ik deze 2 termen uit elkaar gehaald en dezelfde begrippenkader als in het Engels geïntroduceerd. Op die manier ontstaat er op mentaal vlak een inclusie van het idee dat alleen zijn niet slecht is, of deprimerend. Het is gewoon een situatie waarbij je op jezelf bent aangewezen en dingen alleen doet.

Over Mozart gesproken hier is er een blog dat verteld over solitaire momenten die hij had bij het creeëren van een aantal composities. Zelf ben ik op dit punt te lui om het lezen maar misschien dat er iemand interesse voor heeft ;)

Over Mozart:

https://boisdejasmin.com/2017/06/lonely-mozart-in-lemberg-and-reflections-on-solitude.html


Bibliografie

Cambridge.Dictionary. (2018). Soltitude. Cambridge, East of England, Engeland. Opgeroepen op 10 16, 2018, van https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solitude

Dictionary. (2010). lonely. Opgeroepen op 2018, van https://www.dictionary.com/browse/lonely

Merriam-webster. (2018). Soltitude. Springfield. Opgeroepen op 10 16, 2018, van https://www.merriam-webster.com/dictionary/solitude

Collins (2018). Definition of 'lonely'. Opgeroepen op 10 16, 2018, van https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lonely

Woorden. (2018). Solitair. Nederland. Opgeroepen op 2018, van http://www.woorden.org/woord/solitair

Wikipedia. (2015). Solitair. Opgeroepen op 10 16, 2018, van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Solitair

VanDale. (2018). Solitair. Opgeroepen op 10 16, 2018, van

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/solitair#.W8XnH_lcJLM