Minder vaak alleen...

Ik wil het zo graag anders doen, echter keer op keer, het lukt me niet.
Maar toch, zo alomvattend, voel ik mij getroost omdat U mij ziet.

Ja, door U voel ik mij gedragen en bij U hoef ik niet sterk te zijn.
Bij U voel ik mij als een kind, hulpeloos en klein.

Afhankelijk, iets waar ik altijd tegen heb gestreden.
Hoogmoedig, ik heb het al zo vaak beleden.

Ik wil Uw stem verstaan, ik wil Uw armen om mij heen.
Dank U wel Almachtige Vader, door U voel ik mij minder vaak alleen.

Door: een Stem van Gedachten / Angeliena Huis 

Als een kind...