RIVM onderzoek 1,5 meter maatschappij.


De uitkomst van het onderzoek naar de ervaringen van de Nederlandse bevolking met de 1,5 meter maatschappij. Daarvoor werden 90.000 mensen -16 jaar en ouder- ondervraagt. De link naar het onderzoek staat onderaan dit artikel.

Het onderzoek geeft inzicht in hoe mensen de maatregel ervaren en de invloed die het heeft op hun dagelijks leven. Van de ondervraagden geeft 2/3 aan moeilijkheden te ondervinden met het 1,5 meter afstand houden in de supermarkt en 1/3 tijdens een wandeling of bij het afleggen van bezoekjes of bezoek ontvangen. Zo makkelijk schijnt het toch niet te zijn.

Hoewel je vaak berichten leest over hoeveel het milieu er op vooruit gegaan is en wat voor positieve gevolgen dat voor ons kan hebben, volgen uit dit onderzoek toch ook een aantal cijfers die er op wijzen dat de algemene gezondheid er niet echt beter op wordt door de 1,5 meter. Uit een ander onderzoek blijkt dat de voorspelde stijging van het aantal zelfmoorden uitgebleven is. Het cijfer is zelfs gedaald. Wel is het aantal mensen dat bij de noodtelefoon aangaf door de corona crisis meer zelfmoordgedachten te hebben gestegen is en ook het aantal verwarde mensen.

Terug naar het RIVM-onderzoek. Bij dit gaf 1/3 van de ondervraagden aan angstiger, meer of vaker somber, gestrest of eenzaam te zijn.

1/5 heeft meer slaapproblemen en de helft van de mensen beweegt minder.

Positief is dat 12 % minder is gaan roken, maar daar staat tegenover dat 28% juist (veel) meer is gaan roken.

27% geeft aan dat hun eetpatroon veranderd is. Je kunt je afvragen of dat gunstig of ongunstig is. Misschien dat daar een iets beter beeld van was ontstaan wanneer ook gevraagd was hoe het met het lichaamsgewicht gesteld was. Wanneer ik afga op de populariteit van kook-, bak- en braadrecepten op Facebook en ook op dit forum vrees ik het ergste. In ieder geval zitten heel veel mensen dus een stuk minder lekker in hun vel en zullen de gevolgen voor hun gezondheid waarschijnlijk pas over lange tijd duidelijk zichtbaar zullen zijn.

https://www.rivm.nl/nieuws/1%2C5-meter-maatschappij-lastige-opgave

#anderhalvemeter #Covid19 #lockdown #corona #coronamaatregel

Comment and receive 25 YP 25
Turn your photo into digital illustration
#DRAWING   #ILLUSTRATION   I create digital illustrations - Enya Mona As you know, I make digital illustrations and regularly blogs about them. I like to do this and now I came up with the idea of creating digital illustrations for other. Would you like to have a picture of yourself, family or with your loved one transformed into an illustration? Then you can come to me! I deliver them in good quality so you can still print them. You can always ask for adjustments in case you haven't been completely satisfied. It's also almost Mother's Day so this can also be a very nice gift that you can give to someone! Price: €15 MY DIGITAL ILLUSTRATIONS - This is how I make my artwork. So this is also what you can expect. - - - Send me a message via Yoors or to my email if you are interested. email: enya.dhollander@gmail.com I look forward to making creations for you! If you don't want digital illustration, you can also help me in another way by sharing this. I would appreciate tremendously!
Apeldoorn 2015
I saw the booster Apeldoorn and suddenly had to think of our holiday of 2015. Then we decided to go to the Elf Fantasy Fair and suddenly a long weekend with a trip in Apeldoorn. A city that surprised me anyway. I thought it was a very nice place to stroll. We went by the shops, which I liked very much. Not busy with shopping malls like in other cities, but just a shopping street. It was also wonderfully warm, so we were lucky too. Mainly the trip to Apeldoorn served to see the exhibition of Sissi that was running there. The then Queen of Eastern Hungary is a figure who always appealed to one's imagination. I had to and would certainly also take this. Afterwards we could walk in the gardens of the Palace Het Loo. Truly beautiful was that. You can already find a photo report below. Apeldoorn, I'll definitely be back.. if we are allowed to travel back at least. #apelthorn #voyages #netherlands #sissi #paleishetloo #2015 Why 1 flower is more than enough - Read more Back in time - Read more The Sonian Forest - Read more