Authentieke Autisten: de vertegenwoordigers van een nieuw paradigma?


Waarom maken de vertegenwoordigers van het oude paradigma zich zo druk over het belang van vaccineren?

Naast financiële belangen, zijn er nog andere belangen?

Er worden steeds meer sensitieve kinderen geboren die, zodra ze naar school moeten, weerstand vertonen dat zich uit in zgn. leer- en gedragsstoornissen.

Zou het zomaar kunnen zijn dat deze wijze zielen intuïtief weten dat de wetten waarop onze hele maatschappij is gebaseerd, niet kloppen?

Na 10 jaar observeren en afleren valt mij op dat "autisten" heel goed de universele taal van de natuur / dieren spreken.

Moet daarom het vermogen om te communiceren via deze taal zo gauw mogelijk "vergeten"worden?

Worden dieren daarom zo respectloos behandeld als waren het objecten in plaats van gevoelswezens?

Is het daarom dat men beweert dat we ze moeten opeten?

En moeten we om te voorkomen dat er eentje tussen uit glipt, alle kinderen preventief vaccineren?

Of ben ik gek?

was getekend,

een authentieke autist