Infographic gedragsverandering


De laatste tijd ben ik wat meer bezig om fysiotherapeutische inhoud toe te voegen… Toch wil ik iedereen graag iets bieden.

In deze blog kan ik ook mooi weer aan beide toekomen.

Ik heb een infographic gemaakt met behulp van piktochart. 

Dit programma helpt je dankzei de verschillende templates om zelf een mooie infographic te maken.

Hiermee bied je meer overzicht dan in de reguliere lesinhoud.

Ik heb hier een voorbeeld gemaakt (dat voor de fysiotherapeuten onder ons meteen een mooi hulpmiddel is)

Bewust heb ik de stap "blijven doen" uitvergroot, in mijn ogen moet juist hier extra aandacht aan besteed worden.Natuurlijk denk ik inmiddels ook aan de anderstaligen:

Model van gedragsverandering volgens Kok

Welke stap

Wat doe je

Open staan

Vraag patiënt om medewerking, hij/zij staat er achter dat therapie een goede weg is om zijn of haar problematiek aan te pakken

Begrijpen

Wat moet je patiënt weten om je therapie en de reden daartoe te snappen?

Willen

Je hebt een behandelvoorstel gedaan, de patiënt moet deze invulling ook willen volgen

Kunnen

Is het voor de patiënt ook mogelijk om aan de eisen/randvoorwaarden van jouw therapie te voldoen?

Doen

Wanneer je de patiënt de taak laat uitvoeren, dan gebeurt dit ook daadwerkelijk volgens de door jou aangegeven kaders

Blijven doen

Nu is je aptient in staat om je oefening uit te voeren, maar gaat dat ook lukken in de thuissituatie, is de uitvoering dan ook goed? En zal je patient het ook daadwerkelijk gaan doen (en dus blijven doen? Welke stappen onderneem je om dit te realiseren

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/113922-gedragsverandering-in-7-stappen.html

#infographic , #gedragsverandering