Oefen memorie (voorbeeld PIJN)


Spelvormen maken het gemakkelijker om je leerstof eigen te maken. Veel leerlingen en studenten zijn inmiddels wel bekend met Kahoot

Sommigen kennen ook cram,

Enkelen zullen ook al eens gespeeld hebben met quizlet

Tja, ik was niet zo sterk in programmeren, dus ik doe het op de ouderwetse manier...

Iedereen kent wel memorie, het spel. Hierbij draai je een kaart en zoek je de bijbehorende kaart. De kaarten zijn echter omgekeerd (blind) neergelegd. Maar wanneer je nu in die set kaarten gewoon een vraag laat passen bij een antwoord, dan wordt het spel ineens lastiger. Dat is nou precies wat ik heb gedaan!

Dus:

  • je maakt een stel kaarten met voor de vragen de ene kleur en voor de antwoorden de andere (zo wordt het bij het omdraaien gemakkelijker om vraag en antwoord bij elkaar te vinden.
  • Op de ene kleur schrijf je de vragen, op de andere de antwoorden.
  • Nu leg je alle kaarten omgekeerd op tafel.
  • Het spel lijkt op memorie, dus iedere speler pakt om beurten een kaart van de vraag kleur benoemt het antwoord op de vraag en draait daarna de antwoord kaart om. Pas wanneer de match er is met zowel het antwoord dat mondeling gegeven werd, als het antwoord op de vraag, dan mag je het setje hebben.

Omdat ik met studenten fysiotherapie werk, heb ik een setje gemaakt met vragen en antwoorden in dit geval over PIJN

In dit geval met een grote peer als vraagkaart en kleine peertjes als antwoord.

Link naar de set

Hieronder een vertaalbare versie voor de internationale studenten (wel even knippen en plakken).

Vraag

Antwoord

1

Wat is referred pain?

Pijn gevoeld op een andere locatie dan de prikkel lokatie door te weinig discriminatie van pijnprikkels agv sterke convergentie en summatie prikkels

2

Pijn die ontstaat door prikkeling van vrije zenuwuiteinden op basis van ontstekingsmediatoren die vrijkomen uit het beschadigde weefsel heet:

secundaire pijn.

3

-Wat gebeurt er met Wide dynamic range neuronen na herhaalde prikkeling?

Ze kunnen steeds gevoeliger worden.

4

endorfinen zijn stoffen die lijken op morfine en deze reguleren de pijn gewaarwording, hoe?

door zich vast te hechten aan receptoren in het centrale zenuwstelsel

5

Wat is het Na+ kanaal tijdens depolarisatie en repolarisatie?

het Na+ kanaal is dan ongevoelig voor prikkels

6

Instroom van Na+ zorgt voor de depolarisatie en daarmee tot de start van:

een actiepotentiaal

7

Hoe heet het opwekken van een actiepotentiaal?

opwekken van een actiepotentiaal heet excitatie

8

Wat is een actiepotentiaal?

een golf van elektrische ontlading over de membraan van een exciteerbare, dus prikkelbare cel

9

Wat zijn wide dynamic range neuronen?

Wide dynamic range neuronen reageren op alle soorten somatosensorische stimuli

10

Waar hebben Aδ en de C vezels hun cellichaam?

De Aδ en de C vezels hebben hun cellichaam in de spinale ganglien.

11

Waar Aδ en de C vezels het ruggemerg binnen?

Aδ en de C vezels treden via de achterwortels het ruggemerg binnen

12

polymodale nocisensoren zijn niet gemyeliniseed en behoren tot:

type c

13

Nocisensoren hebben een relatief hoge drempelwaarde, waarom?

ze dienen pas te reageren bij risico tot weefselschade

14

Een beschadigende prikkel wordt door vrije zenuwuiteinden omgezet in een actiepotentiaal, met welke snelheid wordt dit signaal naar het centrale zenuwstelsel geleid?

5-30 m per seconde.

15

welke stoffen kunnen leiden tot verlaging van de prikkeldrempel van nocisensoren?

Bradykinine, prostaglandine, Kallikreïne

en uit cellen lekkende K+ ionen

16

Welke transmitter geven de ongemyeliniseerde C-vezels af?

Substance P (dit is een neuropeptide)

17

Hoe lang duurt het voor je pijn chronisch kan noemen?

minimaal 3 maanden

18

Waar zou brandende pijn op kunnen duiden?

zenuwletsel

19

Voor hoeveel soorten prikkels is een unimodale sensor gevoelig?

één

20

Waardoor wordt de vitale sensibiliteit getransporteerd

ascenderende tractus spinothalamicus

21

Poorttheorie: wie heeft deze ontwikkeld

Melzack & Wall

22

wat zijn Raphe kernen?

De Raphe kernen zijn een cluster van neuronen in de hersenstam. Zij zorgen voor het vrijgeven van serotonine


Voor iedereen die andere posts van mij gewend is... Die komen ook gewoon nog!

#educatie ,#game ,#seriousgame ,#fysiotherapie ,#leren ,#digitaal ,#learning ,#education ,