Quarantaine


Quarantaine.

Vreemd woord eigenlijk, Qua zit in veel woorden die iets met vier te maken hebben. Quadraat, Quad (vier wielen) Quadriceps (die spieren op je bovenbeen).

Dus ik ben eens even gaan zoeken en ja hoor… Quarantaine komt van veertig, vier dus allen dan keer tien. Veertig dagen werden zeelui die in Italië aan gingen leggen in de veertiende eeuw geacht in het schip te blijven voordat ze uit mochten laden.

Veertig dagen! Best lang, dus eigenlijk doen we helemaal geen quarantaine in die twee weken die we nu aanhouden. Maar waarom deden ze dat toen dan? Het verschil is eigenlijk niet heel groot, het ging toen om het uitbannen van de Pest.

Tja, daar zit je dan… veertig dagen op een schip, let wel, een schip waar je daarvoor ook al een behoorlijke tijd op hebt gezeten, je was juist blij dat je eindelijk aan land kon. Helaas, toch niet.

Wat ga je in een dergelijke situatie doen en sterker nog, wat ga je doen wanneer die veertig dagen om zijn?

Ik heb medelijden met de Italiaanse bevolking van het plaatselijke havenstadje waarschijnlijk het meest met de vrouwelijke kant van die bevolking.

Maar om nu, in de huidige situatie ons leven wat interessanter te maken, is het misschien leuk om hier een levendige beschrijving te maken van wat jij zou doen wanneer die Corona eindelijk is overgewaaid… Schrijven en delen maar! We hebben voor een groot deel tijd genoeg (Nou ja velen onder ons)… Overigens, het is niet de bedoeling om aan te sluiten bij de zeelui in de veertiende eeuw.

En intussen is dit misschien prima vermaak voor diegenen die moeite met schrijven hebben…


#quarantaine , #corona ,#virus , #pest ,