Bee-washing (o.a. bijenhotels) gaan de bijensterfte niet oplossen | Hans

Bee-washing (o.a. bijenhotels) gaan de bijensterfte niet oplossen

Afgelopen weekend (18-19 april 2021) telde Nederland bijen. Mooi, want er is weinig bekend over hoe bijen het hier doen. Wel duidelijk: bijenhotels en andere ‘bee-washing’ gaan de bijensterfte niet oplossen. Blijkt dat het kleine beestje vaak misbruikt wordt om de goedbedoelende burger troep te verkopen. Denk aan onterecht groene imago’s of nutteloze bijenhotels en -bloemen: Be-washing. Goed om de eigen bij eens écht te leren kennen dus.

‘Er is de laatste tijd veel te doen om bijen. Iedereen wil ze helpen, maar veel mensen weten niet hoe. Dus een hoop initiatieven werken niet, of werken de inheemse bij zelfs tegen. Inheemse bijen hebben Nederlandse planten nodig, daar zijn ze compleet op aangepast in de loop van de evolutie. Maar in tuincentra vind je allerlei planten van de andere kant van de wereld. Of planten die doorgekweekt zijn op uiterlijk, zodat ze zo groot mogelijke bloembladeren hebben. Daar zit vaak geen nectar of stuifmeel meer in. Hier kunnen bijen niks mee.’ ‘Toch verkopen bedrijven deze carnavalsmengsels onder het mom van ‘goed voor bijen’. Vaak zitten er zelfs nog bestrijdingsmiddelen in, ontdekten bijenonderzoekers. Erg ongezond.’

Ook gemeenten zaaien vaak precies die bloemen in die totaal niet werken. Dat is alleen leuk voor fietsende recreanten op Instagram. Of ze zetten een bijenhotel neer, maar maaien het grasveldje eromheen. In gemillimeterd gras zijn alle bloemen onthoofd, dan heeft een bijenhotel nul zin.’‘Je ziet heel veel bedrijven die bijenhotels neerzetten bij hun melkveehouderij en dan zeggen: wij zijn groen. Ondertussen: nergens bloemen. Het is echt Geenwashing. bijenhotels zijn leuk en educatief, maar nauwelijks behulpzaam. Een paar bijen gaan in de kast zitten, maar 80 procent van de soorten nestelt dus in de grond. Daarbij zijn de hotels vaak slecht gemaakt en niet ‘glad’ van binnen. Bijen halen er hun vleugels open.


Waarom bijen tellen?
Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.

Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Vogels bijenkenner Linde Slikboer van Kenniscentrum EIS is de Biesbosch en de Noordwaardpolder een van de twee plekken waar de zandhommel nog ziet. De hommel is ook nog te vinden rondom het Haringvliet en op het eiland Tiengemeente. Zij onderzoekt waarom de zandhommel juist deze plek uitzoekt om te verblijven. IN het gebied staat veel smeerwortel en de zandhommel lijkt vooral op deze plant af te komen.

Linde Slikboer van het insecten kenniscentrum EIS vertelt over de bijzondere bijen op de bijzondere dijk in Buijtenland van Rhoon.

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.