Belasting op grote transacties moet worden weerspiegeld in facturen