Financiële tegemoetkoming Coronaschade


Door de Corona hebben of krijgen veel mensen een financieel probleem. Daarom heeft de overheid voor ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast bedrag van € 4000 via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) beschikbaar gesteld.

Voorwaarden
Wanneer komt iemand in aanmerking voor de € 4.000 compensatieregeling?
De beschikbare tegemoetkoming is voor die ondernemers die het meest worden getroffen door de overheidsmaatregelen tijdens deze coronacrisis.

Wel zijn er voorwaarden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de TOGS:

 1. zo moet de hoofdactiviteit overeenkomen met een van de vastgestelde SBI-codes (om dit na te gaan kan het KVK-nummer worden ingevuld in de zoektool bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om te controleren of de SBI-code op de lijst staat https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes en https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes#block-agnl-kvk-api-kvk-block)
daarnaast moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden.
 1. Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:
  de onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 2. In de onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 3. De hoofdactiviteit van de onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.kijk op
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes#block-agnl-kvk-api-kvk-block
 1. de onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland.
 2. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 3. Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
Bijzonderheden
 1. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 2. Bij de aanvraag wordt een bankrekeningnummer opgegeven dat op naam van de onderneming staat.
 3. De onderneming is niet failliet.
 4. De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 5. De aanvrager verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 6. De aanvrager verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 7. De aanvrager verklaart dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Heeft de onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt de aanvrager niet in aanmerking voor de regeling.
 8. De aanvrager verklaart dat de onderneming geen overheidsbedrijf is.

Aanmeldprocedure

Hoe kan men zich aanmelden voor de € 4.000 compensatieregeling?
 1. Men kan de tegemoetkoming schade COVID-19 aanvragen van 27 maart 2020 om 16.30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er kan alleen online worden aangevraagd.

De aanvraag voorbereiden
Er kan alleen online worden aangevraagd. Dit kan vanuit het huis zelf worden gedaan. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze gegevens moeten wel gecontroleerd worden. Verzamel daarom vooraf alle benodigde gegevens.

Voor de aanvraag is nodig:

 1. een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 2. het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 3. de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
 4. het bankrekeningnummer van de onderneming;
 5. het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 6. de contactgegevens:
 • naam,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres.

Let op:
Wordt er gebruikgemaakt van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan is hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft niet mee gezonden te worden met de aanvraag. Deze kan later wel worden opgevraagd bij controles.

Aanvragen
Regel de aanvraag online.
Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger) op


https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/catalog/openForm.do%3Fpath%3Dcatalog%3A//Regelingen/414NOOD .

Nieuw bij RVO?
 1. Maak eerst een profiel aan.
 2. In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze.
 3. IS het formulier juist en volledig ingevuld? Dan dan klikken op 'Naar verzenden'.
 4. Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op 'Ondertekenen en verzenden'.
 5. Na het verzenden van de aanvraag ontvangt men een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail staat ook onder 'Mijn overzicht' bij het betreffende formulier.

Na de aanvraag
Er wordt geprobeerd om binnen 2 weken een besluit te nemen. Na een positief besluit wordt er binnen een paar werkdagen uitbetaald. Lukt het niet om binnen 2 weken een besluit te nemen, dan ontvangt de aanvrager hierover op tijd bericht.

De aanvraag wordt getoetst met KVK of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK wordt tevens een faillissementscontrole uitgevoerd.

Controle en handhaving
Ook worden de aanvragen achteraf gecontroleerd, ook als deze via een intermediair lopen. Wordt er geconstateerd bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of wordt het bedrag teruggevord. Dit kan overigens tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.