Bevrijding van het neo kapitalisme?De wereld wankelt op de nieuwe poly centrische geopolitiek
februari 24, 2023

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei in zijn toespraak tot zijn collega’s op 10 februari 2023 in Moskou: “Wij zijn allemaal professionals en we weten heel goed dat dit beslist geen overdrijving is.” Lavrov borduurde voort op de opmerking van Vladimir Poetin dat dit een historisch kruispunt is voor de wereld en dat het belangrijkste, het onzekerste en het gevaarlijkste decennium sinds de Tweede Wereldoorlog voor ons ligt. Zijn tegenstanders uiten vaak soortgelijke gevoelens. Vreemd genoeg is, wanneer men zich ontdoet van de luchtspiegeling van propagandaslogans in overvloed, het diepgewortelde en groeiende pessimisme bijna tastbaar ten aanzien van de vraag welke kant van het komende kruispunt enorm zal profiteren. Martin Wolf, hoofdcolumnist van de Financial Times in de afdeling economie en volgens Bloomberg een van de invloedrijkste wereldeconomen, zegt namelijk dat dit een moment is van overweldigende angst, maar ook van vage hoop. Ooit een fervent voorstander van globalisering en deregulering op basis van het Amerikaanse neoliberale model, lijkt hij zijn opvattingen inmiddels te hebben herzien en handig aan te passen, schrijft Natasha Wright.
Hij heeft een boek gepubliceerd “De Crisis van het Democratisch Kapitalisme”, d.w.z. het westerse kapitalisme en hun beheers- en bestuursmodel. Het spreekt voor zich dat de impact van Martin Wolf zeker niet kan tippen aan die van Sergej Lavrov, laat staan aan die van Vladimir Poetin, maar het wil niet zeggen dat zowel Wolf als Lavrov het moment waarop de wereld zich bevindt niet kunnen onderkennen. Vandaar dat Wolf een pessimisme uitstraalt dat in verhouding staat tot het zelfverzekerde optimisme van Lavrov. Lavrov wijst ter gelegenheid van de Dag van de Diplomatieke Arbeiders op de redenen voor zijn optimisme dat de westerse landen, geleid door de VS, tot nu toe de beslissende rol hebben gespeeld bij het vormgeven van de internationale betrekkingen, de wereldeconomieën en de financiën, hoewel zij die machtspositie op grove wijze hebben misbruikt, zodat de hele wereld nu is gaan inzien dat dit niet langer de geopolitieke weg is.

Hongaarse premier schetst dilemma EU
De nieuwe wereld moet worden opgebouwd op basis van wederzijdse instemming en evenwichtige belangen van alle landen in plaats van de dictaten van het collectieve Westen van al diegenen die de wereld voor altijd willen regeren door middel van hun kolonialisme en neokolonialisme. Isolatie is een illusie, zegt Sergej Lavrov in zijn meest fijnzinnige diplomatieke weerwoord. Degenen die jarenlang openlijk het VN-Handvest hebben geschonden, degenen die de meest afschuwelijke gewapende agressies hebben uitgevoerd tegen Joegoslavië, Irak en Libië, om er maar een paar te noemen, degenen die hun reputatie hebben bezoedeld door de bloeddorstige kolonisatie, degenen die nog steeds wanhopig proberen hun koloniale praktijken in de landen wereldwijd voort te zetten, hebben zichzelf in een internationaal isolement geplaatst.

In zijn uitgesproken anti-West, anti- kolonialisme manifest zegt Sergej Lavrov dat de openlijke agenda van het collectieve Westen om Rusland te isoleren en af te scheiden van de rest van de wereld is uitgelopen op een jammerlijke mislukking. Ondanks de anti-Russische (geopolitieke, financiële en diplomatieke) losbandigheid van Londen, Washington en Brussel, consolideren wij onze betrekkingen van goed nabuurschap in de breedste zin van het woord met de landen van Eurazië, Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika enz. In de komende jaren zal de hoofdkoers van de mondiale ontwikkeling in veel landen en onze eigen mondiale positie in deze nieuwe poly centrische geopolitieke architectuur worden bepaald, aldus Lavrov. Maar dit nieuwe model is niet het westerse model van bestuur en beheer in de vorm van het uitbuiten van alle anderen ter wille van de eigen belangen.

Terwijl Russische tanks richting Oekraïne gaan, zet de wereld zich schrap voor de derde wereldoorlog
Het Westen heeft zijn gezicht en aantrekkingskracht in de rest van de wereld verloren toen het zijn ware gezicht liet zien. Het Westen heeft ook in zichzelf gefaald, omdat het systeem zichzelf begon te verslinden. Martin Wolf verwijst naar enkele zeer vernietigende gegevens die bij nadere beschouwing de kannibalistische aard van die maatschappelijke orde aantonen, die, zegt Lavrov, gebaseerd is op enkele regels waarover zij het steeds hebben, maar die zij nooit aan iemand hebben uitgelegd. Dit is wat Wolf naar voren heeft gebracht: Van 1993 tot 2015 werd de rijkste 1% steeds rijker door beslag te leggen op 52% van de totale groei van het reële gezinsinkomen. Bovendien worden elk jaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos soortgelijke cijfers gepubliceerd over de schaamteloze en onrechtvaardige verrijking van de fabelachtig rijke kleine minderheid ten koste van de rest.

Wolf bevestigt dat, terwijl de maatschappelijke instemming in het Westen werd gegeven door de rijken die de politiek kaapten via de financiering van campagnes en het alomtegenwoordige lobbyen, d.w.z. corruptie, de voornoemde instemming met die manier van handelen in de politiek en de internationale samenwerking langzaam maar zeker afneemt. Het bewijs voor de woorden van Lavrov groeit allemaal. Zelfs de Financial Times kon niet nalaten op te merken dat de economische wereldorde een diepgaande verandering ondergaat, waarin de VS tot nu toe een ongekende voortrekkersrol hebben gespeeld en de Amerikaanse dollar een leidende harde munt is. De snelheid van het de-dollariseringsproces neemt snel toe. Hij vervolgt dat met de uitbreiding van BRICS de de-dollarisering van de handelsstromen zich nog verder zou kunnen uitbreiden.

6 redenen waarom de neocons in het Westen deze oorlog met Rusland wilden
In dit verband heeft Sergej Kozlov, de Russische ambassadeur in Saoedi-Arabië, bevestigd dat Saoedi-Arabië zeker wil toetreden tot de BRICS en de Shanghai Cooperation Organization. Er is wereldwijd een nieuwe geopolitieke herschikking aan de gang. Men mag niet vergeten dat geen enkel land buiten het collectieve Westen zich het afgelopen jaar heeft aangesloten bij de anti-Russische sancties sinds het begin van de speciale Russische militaire operatie in Oekraïne. Toch wil dit niet zeggen dat de machtige meesters uit het Westen niet machtig genoeg zijn om geen ernstig gevaar te vormen. Zij beschikken wel over voldoende middelen, maar helaas over onvoldoende moraal. De Amerikaans-Noorse sabotage van de Nord Stream is het zoveelste bewijs daarvan. Vladimir Poetin had gelijk toen hij zei dat dit het onzekerste, gevaarlijkste en belangrijkste decennium is sinds de Tweede Wereldoorlog. Het lot van de wereld waarin wij leven hangt af van de nasleep van deze voortdurende Multi frontale strijd. De wereld moet nog zien hoe gevaarlijk het komende decennium zal zijn, hoe de nieuwe mondiale geopolitieke architectuur eruit zal zien en wie die zal bouwen.
©Natasha Wright.

Sinds de 2e wereldoorlog is Amerika bezig geweest zich te bemoeien met de binnenlandse politiek van buitenlandse mogendheden. De CIA heeft daar een speciale afdeling voor opgericht om landen die niet doen wat de VS wil, te dwingen dit wel te doen! Is de weerstand te groot dan veroorzaken de CIA medewerkers een volksopstand of doen het daarop lijken, of sturen militairen om daar een oorlog te ontketenen. En vaak doen NAVO landen hier aan mee en zijn dus geen haar beter!
Obama heeft eens gezegd: "kunnen wij de grondstoffen van landen niet krijgen, dan komen wij het halen."
Een klein voorbeeld! Irak, Libië en Syrië" wilden hun olie niet meer verkopen en daarvoor de oliedollar als vergoeding krijgen, maar wilde dat graag in de eigen munt of goederen, of goud betaald hebben!
De gevolgen weten we allemaal!
Er speelde ook nog wat anders!
Europa en de VS wilde graag een olie en gasleiding aanleggen vanuit de straat van Hormuz naar de Middellandse zee!
Hierdoor kon de olie uit Arabië goedkoper ver transporteert worden en veiliger dan met schepen.
Dan kon gas en olie verder getransporteerd worden via de Middellandse zee naar Europa.
Maar het doel was tweeledig!
Hiermee was het niet meer nodig gas en olie uit Rusland te kopen. Maar de betrokken landen kregen niet voldoende compensatie. Dus weigerden de voorstellen aan te nemen.
Maar vooral voor Syrië was het een moeilijke kwestie omdat Rusland een basis heeft in Syrië en dus goede vrienden waren.
Overigens heeft Rusland maar één basis buiten haar eigen grenzen en is om buiten de Bosporus enig militair materiaal te hebben mocht de Bosporus afgesloten worden!
De VS heeft meer dan 300 militaire basissen buiten haar eigen grondgebied!
Al in 2002, dus tijdens de tweede oorlog in Irak, werden er al terroristen getraind in Jordanië om in Syrië een opstand te organiseren. Hier heb ik al eerder artikelen over geschreven die je kan vinden op Yoors.
Het is dus wel duidelijk wat de VS wil met de rest van de wereld!
©Piki