Ik heb een vraag over gebedsgenezing, schreef ze | Flying Eagle

Ik heb een vraag over gebedsgenezing, schreef ze