Europarlementariërs verzet tegen chemielobby#Bijen In april bracht FTM aan het licht hoe de Europese bescherming van bijen in Brusselse achterkamers dreigt te sneuvelen. Sindsdien hebben Nederlandse Europarlementariërs niet stilgezeten: in het Europees Parlement vond vorige maand een speciale hoorzitting over het bijenrichtsnoer plaats.
Europarlementariërs willen nu de afzwakking gaan proberen tegen te houden.

Opmerkelijk eensgezind waren ze, de leden van het Europees Parlement. Tijdens een speciale hoorzitting over het Europese bijenrichtsnoer op 25 september spraken parlementariërs van links tot rechts schande over de gang van zaken. ‘Vertraging, vertraging, vertraging; dat is alles wat we tot op heden zien’, foeterde Bas Eickhout van GroenLinks. Hij kreeg bijval van de Zweedse sociaaldemocraat Jytte Guteland: ‘we willen geen vertraging (...), maar actie, actie, actie.’ Guteland noemde het tijdens de hoorzitting in Brussel ‘absurd’ dat de Bee Guidance nog steeds niet is ingevoerd, na zes jaar discussie, terwijl bijenpopulaties in Europa almaar verder teruglopen.

‘We moeten niet in de fuik van de chemielobby lopen’, waarschuwde ook de Sloveense christendemocraat Ljudmila Novak over
Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.