Kruispuntdenken & "De andere vraag"


In de samenleving maken we op verschillende niveau's onderscheid tussen mensen. Als mens zijn we allemaal verschillend, je bent een man of vrouw, je bent heteroseksuele of homoseksueel, en dit maakt ons allemaal uniek. Gender (man/vrouw), Etniciteit (huidskleur), klasse (arm/rijk), leeftijd (jong/oud) & seksuele oriëntatie (heteroseksueel/homoseksueel) zijn allemaal ordeningsprincipes en hebben betrekking op ons als individu maar ook op de maatschappij. Helaas veroorzaken deze verschillen ook een bron van discriminatie en ongelijkheid, mensen worden snel in hokjes geplaatst en daardoor niet als uniek persoon gezien. Kruispuntdenken kan hierbij helpen, mensen zijn immers niet alleen man of vrouw of arm of rijk.

De theorie van kruispuntdenken verwijst naar intersecties van verschillende maatschappelijke ordeningsprincipes. Je bent dus niet alleen een man of vrouw, maar ieder heeft zijn eigen combinatie vanwege zijn etniciteit, klasse, leeftijd of seksuele oriëntatie. Om de ongelijke behandeling en discriminatie aan te pakken, op welke grond dan ook, moet je open staan voor kruispuntdenken.

De andere Vraag

Matsuda (1999) introduceerde "de andere vraag". Vooral in de interculturele hulpverlening wordt dit gebruikt. Deze techniek kan op meerdere manieren gebruikt worden en ook jij als individu kan deze toepassen in het dagelijks leven. "Hoe zou iemand eruit zien als hij bijvoorbeeld een andere etniciteit heeft?". Zodra je dit durft af te vragen kom je op nieuwe inzichten, krijg je wellicht een ander beeld van die persoon en pas je kruispuntdenken toe. De theorie in de hulpverlening zit iets complexer in elkaar, mocht je hier vragen over hebben, kun je deze gerust stellen.

Voordelen van "de andere vraag" zijn onder andere dat het generalisatie tegen gaat en het zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

Pas jij bewust of onbewust al kruispuntdenken toe?