#BOERDERIJRUINERWOLD 😍  Waar zie je nu "huisjes"op de schoorsteen staan...
dat kun je op de foto bewonderen

Ruinerwold is een veenontginning ten noordoosten van Meppel, die in de Middeleeuwen is ontstaan na ontginning van het moerassige gebied ter plaatse door de monniken van het klooster van Ruinen. Halverwege de twaalfde eeuw werd dit gebied namelijk door de bisschop van Utrecht geschonken aan het klooster. Ruinerwold is voortgekomen uit Buddingewold en Haakswold. Beide behoorden als zelfstandige schoutambten tot de heerlijkheid Ruinen. Kerkelijk vielen zij onder Blijdenstein.
Pas in de 18e eeuw is het dorp de naam #Ruinerwold gaan dragen. Van oorsprong is het een typisch streekdorp, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft zich door nieuwbouwwijken een echte dorpskern ontwikkeld.
Ruinerwold was de eerste Drentse gemeente met een gemeentehuis. Dit pand werd in 1849 in gebruik genomen.

Vanaf 1870 tot en met 1933 had Ruinerwold ook een spoorwegstation.

Ruinerwold was tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1998 de hoofdplaats van de gelijknamige zelfstandige gemeente, waartoe ook de dorpen en gehuchten Oosteinde, Berghuizen, Weerwille, Haakswold, Kraloo, Blijdenstein Broekhuizen en Buitenhuizen behoorden. Het gehucht Tweeloo werd al in 1942 bij de gemeente Meppel gevoegd. Bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 werd ook Broekhuizen bij Meppel gevoegd.

Inwoners van Ruinerwold worden ook wel 'Spekbraanders' genoemd. Dit in verband met de vele varkenshouderijen en biggenfokkerijen die vroeger in Ruinerwold aanwezig waren.

Dit heb ik nergens anders ooit gezien !