boeren


Een boer met een plan
Om de uitstoot van stikstof te reduceren moet de veestapel in Nederland drastisch gesaneerd worden. Dat adviseerde onlangs de Commissie Remkes. Volgens D66 moet de hoeveelheid vee in Nederland zelfs gehalveerd worden. Boeren reageerden furieus en rukten met tractors op naar Den Haag en naar provinciehoofdsteden.

We gaan terug naar 1971. Dan trekken boze boeren uit heel Europa naar Brussel om te demonstreren tegen het Plan Mansholt. De Nederlandse eurocommissaris bepleit óók een halvering. Maar dan van het aantal boeren in Europa. Om de landbouwsector weer levensvatbaar te maken moet het aantal boeren in Europa van 10 miljoen teruggebracht worden naar 5 miljoen. Bij de demonstratie in Brussel valt een dode.

In hetzelfde jaar verschijnt het rapport van de Club van Rome, waarin alarm geslagen wordt over de uitputting van het milieu. Landbouwcommissaris Mansholt komt tot inkeer en bepleit nulgroei en een schonere bedrijfsvoering.
Andere Tijden blikt terug met een aantal boeren, met de dochter van Mansholt en met Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome.

Uitzending: woensdag 27 november om 21:25 uur op NPO 2.
Share
Share and get paid.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.