Boeren hebben niet door dat ze zelf op een doodlopende weg zitten. | Hans

Boeren hebben niet door dat ze zelf op een doodlopende weg zitten.

#Boeren hebben niet door dat ze zelf op een doodlopende weg zitten. Vandaag ‘Publieksvriendelijke’ actie boeren bij snelwegen: levensgevaarlijke situaties. Boeren hebben aan het begin van de middag bij op- en afritten van snelwegen actiegevoerd. Volgens organisator Farmers Defence Force een ‘publieksvriendelijke actie’, maar volgens RTV Oost leidde het protest tot levensgevaarlijke taferelen. Op beelden van de omroep is te zien hoe een vrachtwagen nog ternauwernood kan uitwijken voor een personenauto die om een stilstaande trekker wil rijden.

Aan alles komt een eind. In Nederland worden ruim 1,7 miljoen dieren per dag geslacht. Dat slachtproces is verschrikkelijk, maar in slachthuizen is nog meer aan de hand dan alleen dierenleed. De instantie die moet controleren of alles goed gaat doet zelf niet alles goed: er is een groot onderzoek gedaan waaruit blijkt dat niet alle controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich aan de regels houden. Na een kort leven in gevangenschap worden ze naar het horror slachthuis getransporteerd.

Minsiter Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat bij de extreme hitte van deze zomer gebleken is dat de afspraken niet door iedereen worden nagekomen. De minister schrijft verder dat de afgelopen tijd de meeste veehouders, vervoerders en slachthuizen extra maatregelen hebben genomen om dieren tegen de warmte te beschermen. Maar er zijn toch diverse incidenten geweest. In twee slachthuizen constateerde de NVWA dat 30 tot 40 procent van de dieren bij aanvoer dood bleek te zijn. En in een pluimveeslachthuis werden kratten gevonden waarin 90 procent van de aangevoerde dieren niet meer leefde.

Boeren

NVWA heeft de handen vol aan 300 'probleemboeren'

Koeien in smerige stallen, kreupel of met ingescheurde klauwen vol maden. Vervuild voer, te kleine hokken of geen drinkwater. Zo'n 300 veehouderijen in ons land lappen de regels voor dierenwelzijn aan hun laars. De NVWA heeft er de handen vol aan. 

Dierenrechtenorganisatie Dier&Recht analyseerde duizenden pagina's aan inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Tussen januari 2017 en februari 2018 kwam de NVWA 249 keer langs op 131 risicobedrijven, blijkt uit die rapporten. Bij herinspectie blijken de problemen niet opgelost. Volgens Dier&Recht treedt de NVWA niet adequaat op tegen boeren die hun beesten verwaarlozen. Een houdverbod of inbeslagname van dieren komt nauwelijks voor. Ook niet bij de meest ernstige overtredingen, zegt Dier&Recht. Boeren krijgen veel tijd om de situatie te verbeteren, maar bij iets meer dan de helft van de herinspecties blijken de problemen niet te zijn opgelost.

Boeren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet inspectierapporten van inspecties uit 2017 en 2018 bij varkenshouders openbaar maken vanwege een verzoek via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept haar leden op bezwaar te maken tegen de openbaarmaking van de gegevens. Wat is de reden van het verzet van de POV tegen het democratische systeem? Zou de varkensuitbuitingsindustrie iets te verbergen hebben? Zou het kunnen zijn dat de POV de misdaden begaan door haar leden tegen de varkens die ze in slavernij houden uit de publiciteit wil weren?

STRAATHOF VEROORDEELD TOT 8 MAANDEN VOORWAARDELIJKE GEVANGENISSTRAF
De Nederlandse varkensindustrieel Adrianus Straathof is in Duitsland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden voor dierenmishandeling met een proeftijd van twee jaar. Deze straf komt boven op het beroepsverbod dat hem werd opgelegd in 2014 en dat werd bevestigd in 2016. Het is voor het eerst dat in Duitsland een houder van dieren wettelijk veroordeeld is tot een gevangenisstraf voor overtredingen van de dierenbeschermingswet. In alle voorgaande gevallen werden dierenmishandelaars enkel gewaarschuwd of beboet. Straathof bestiert met zijn zonen en bedrijf Sebava ook varkensfabrieken in Nederland; onder andere in Flevoland (Creil), Noord-Brabant (Hoeven, Lierop en Veghel) en Limburg (Koningsbosch). Zijn lege schuren in Mariënheem staan te koop. Voor de afgebrande stallen in Kapel-Avezaath, waarin 20.000+ varkens omkwamen, is het vergunningentraject opgestart voor herbouw. Varkensfokker Straathof heeft plannen om een nieuwe megastal te bouwen op de plek waar Knorhof volledig afbrandde op 27 juli 2017. Op deze plek stierven meer dan 20.000 varkens de verbrandings- of verstikkingsdood. Eigenaar Adriaan Straathof is in Nederland meerdere keren tot geldstraffen veroordeeld en heeft in Duitsland een beroepsverbod vanwege het negeren van de toch al minimale welzijnseisen voor varkens.

Varkensvlees is het meest gegeten vleesproduct ter wereld, maar is in principe niet geschikt voor menselijke consumptie. Het varken is geschikt als grondstof voor niet-consumptieproducten, maar als voedsel is dit vlees zeer af te raden.


Hoogleraar: Intensieve veehouderij is een doodlopende weg

Hoogleraar Elsbeth Stassen: ‘Onze dieren in de veehouderij zitten aan hun grens’
Varkens knagen in hun stal aan plastic buizen aan een ketting. Zo moet worden voorkomen dat varkens uit verveling aan elkaar gaan vreten. Waarom horen we in de huidige stikstofcrisis alarmerende verhalen over de toekomst van boerenbedrijven maar niets over wat nu goed zou zijn voor koeien of varkens? Omdat de behoeftes van het dier uit beeld geraakt zijn, zegt scheidend hoogleraar Elsbeth Stassen. Toen Elsbeth Stassen aan haar studie diergeneeskunde begon, was dierenarts nog een mannenberoep. Veertig jaar later zijn de meeste dierenartsen vrouw. Ook het werk van de dierenarts is inmiddels flink veranderd, doordat de Nederlandse veehouderij steeds intensiever werd. Elsbeth Stassen (Breda, 1953) nam deze week afscheid als hoogleraar dier & samenleving in Wageningen. Ze ziet de Nederlandse veehouderij al jaren van crisis naar crisis hollen. Is het geen uitbraak van een dierziekte, dan is het wel de uitstoot van stikstof die voor commotie zorgt. Stassen ziet een uitweg die simpel klinkt, maar die vraagt om een fundamentele verandering: stel de behoefte van het dier centraal. 

Hoogleraar: Intensieve veehouderij is een doodlopende weg

Share
Share and earn.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.