Handvol agrarische bedrijven houdt Nederland op slot


Opheffen van 25 grote veehouderijen zou al voldoende stikstof reduceren om woningbouw weer op gang te brengen. Voorbeeld: 1 kalkoenhouder veroorzaakt meer stikstof dan wordt bespaard door snelheidsverlaging heel Nederland.

Een kleine groep van enkele tientallen veehouderijen op of rond beschermde natuurgebieden veroorzaakt onevenredig veel stikstof op de natuur. Deze ‘piekbelasters’ zijn verantwoordelijk voor honderden keren meer stikstofneerslag dan woning- en wegenbouwprojecten in dezelfde regio, die vanwege de stikstofbelasting nog steeds stil liggen.

Dat blijkt uit berekeningen van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor de Groene Amsterdammer, Trouw, de Gelderlander, de Stentor en Tubantia op basis van een analyse van gegevens van ruim negentienduizend veehouderijen. Zonder het sluiten van deze agrarische topvervuilers is het onmogelijk om natuurgebieden weer gezond te krijgen, zeggen experts. Kabinet en provinciebesturen leggen deze bedrijven echter geen verplichtingen op en wachten tot ze zich vrijwillig melden voor een uitkoopregeling.

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.