Boerenbedrijven: De Nertsen Fokkerij en Slachterij | Hans

Boerenbedrijven: De Nertsen Fokkerij en Slachterij

#dierenleed #boerenbedrijven #nertsenfokkerij 

 Nederland is na China en Denemarken de derde bontproducent ter wereld. In Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland en Kroatië is de nertsenfokkerij al verboden. Na jaren strijd tussen voor- en tegenstanders is dan toch het besluit genomen. Het fokken van nertsen is vanaf 2024 verboden. Meer dan 1.5 miljoen kooien staan er op de 204 nertsenfokkerijen in Nederland. De nertsenfokkerij is een aflopende zaak. Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om nertsen te fokken voor bont. Volgens een rapport van het Landbouw Economisch Instituut is het aantal pelsdierhouders de afgelopen jaren stabiel gebleven. 

Maar het aantal nertsen nam wel fors toe: van 630.000 moederdieren in 2004, 840.000 in 2008 tot 977.000 in 2011.

Animal Rights heeft bij de politie melding gedaan van verwaarlozing van tienduizenden nertsen bij het bedrijf Rios Mink bv in Rosmalen. De dieren worden gefokt voor hun bont. Tot 1 januati 2024 worden jaarlijks wel vele miljoenen nertsen die in de lente geboren zijn en in de winter vergast met koolstofmonoxide.

De nertsenfokkerij wordt verboden in Nederland, omdat het onethisch is om dieren te fokken voor een onnodig luxeproduct als een bontjas of kraag. Leven in een nertsenfokkerij zorgt voor heel veel stress bij de dieren. Ze tonen stereotiep gedrag: eindeloze bewegingen zonder enig doel. De nertsen worden letterlijk gek in de kooi. Niet zo verwonderlijk, omdat nertsen solitair levende dieren zijn. In het wild verdragen zij geen nerts in hun buurt. Enkel in het paarseizoen zal het territorium van een vrouwtje dat van een mannetje kruisen. Een enorm contrast met de fokkerij: gemiddeld 30.000 nertsen zitten daar opgesloten in de draadgazen kooien. Piepend en vechtend gaan ze door het leven. Er zitten dan ook vele nertsen in de kooien met hoofd-, staart- of huidwonden.

Eind november en begin december worden de nertsen vergast met koolstofmonoxide. Een voor een worden de nertsen uit hun kooi getrokken en in een houten kist gestopt. Daar liggen ze bovenop elkaar. Vervolgens wordt de gaskraan opengezet om de dieren te vergassen. Nertsen zijn waterdieren en kunnen hun adem lang inhouden. Dat maakt dat ze een enorme doodsstrijd moeten leveren…1

Binnen de Europese Unie worden jaarlijks meer dan 50 miljoen dieren gefokt en gedood voor de productie van bont. De meeste voorkomende gehouden soorten – nertsen, vossen en wasbeerhonden – zijn in wezen nog steeds wilde dieren. Er vindt nauwelijks selectie plaats op kenmerken als tamheid en aanpassingsvermogen voor gevangenschap. Deze soorten zijn ongeschikt om gehouden te worden voor productiedoeleinden. De dieren zitten tijdens hun korte leven in draadstalen kooien om uiteindelijk vergast of geëlektrocuteerd te worden wanneer hun vacht op zijn mooist is. Hieronder volgt een uiteenzetting van de verschillende dierenwelzijnsproblemen die een probleem vormen bij de productie van bont.

Nederlandse situatie nertsenfokkerijen

dierenleed

Een Nederlandse nertsenfokker over zijn miljoenen, het fokverbod en razende activisten. “Ik ga niet stoppen met nertsen fokken, ook al staat er nu 2,2 miljoen op de bank. Als je thuis gaat zitten, verveel je je alleen maar.”
Wat ga je straks doen?
Mijn vader en ik gaan gewoon door in het buitenland. Mijn vader heeft al een fokkerij in Ierland en ik wil er straks een in Amerika beginnen. Ik zit nu te kijken in Wisconsin. Er is daar bijvoorbeeld geen minimum voor de grootte van de kooi van een nerts. Als je wil mag je een nerts daar gewoon in een pak melk proppen. Maar mocht ik daar een bedrijf beginnen, zou ik wel dezelfde kooimaten hanteren als ik nu in Nederland doe.

Hoe kijk jij moreel gezien tegen het fokken van nertsen voor hun vacht aan? Iedereen zegt altijd dat het overbodig is, maar er blijven mensen die het willen kopen. En als je iets wilt kopen, vind ik dat dat in deze wereld moet kunnen. Mijn nertsen hebben het ook goed: ze hebben best wat ruimte en frisse lucht en krijgen goed te eten. Het doodmaken is ook perfect, want er komt geen stressvol transport aan te pas. Ze zitten hun hele leven in een kooi, waarna wij ze in een gaskist stoppen. Dat is het. En als een dier iets mankeert, stop ik hem voortijdig in de gaskist. Waarom zou ik hem laten lijden? Verder vind ik het heel duurzaam. Een biefstuk vreet je op, poep je uit en klaar is Kees, terwijl een bontjas rustig 25 jaar meegaat. En als ik het niet doe, doet een andere fokker het wel.  

Een Nederlandse nertsenfokker over zijn miljoenen, het fokverbod en razende activisten

'Wij zijn goed voor de dieren’
Een nertsenfarm in het Land van Maas en Waal, aan het water. Door een grote, koele hal schalt popmuziek. Stille dieren zitten in lange rijen kooien en er hangt een weeë geur van slachtafval – voedsel voor de nertsen dat in individueel berekende porties op hun verblijf ligt. Nieuwsgierig kijken de zesduizend fokteven af en toe op. Ze zijn onlangs gedekt, vertelt nertsenhouder Marina Rutten, binnen tien weken werpen ze jongen. De meeste nertsen leven enkele maanden. Dan worden ze vergast en, elders, van hun pels ontdaan. De vellen worden geveild. De prijzen zijn slecht.

Pelsdierenhouders aan het woord
Zij gunnen u een blik achter de schermen van hun bedrijven. De pelsdierenhouderij is niet alleen een mooie maar ook een verantwoorde duurzame veehouderijtak. Gepassioneerd vertellen pelsdierenhouders u wat er zo aantrekkelijk en uitdagend is aan hun beroep.
SPREEKBEURT EN EXCURSIE: Ingezonden Luuk van Gog groep 5 promoot de sector!

Verbod op pelsdierhouderij Amerikaanse nerts In Nederland worden nertsen gehouden voor de bontproductie. Omdat er ethische en maatschappelijke weerstand is tegen bontproductie, is op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan.

dierenleed

Uitspraak hoger beroep
 De pelsdierensector heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Staat over deze wet. Op 21 mei 2014 heeft de rechtbank Den Haag de wet onrechtmatig verklaard. De Staat is in hoger beroep gegaan. De rechtbank heeft 10 november 2015 geoordeeld dat de Wet verbod pelsdierhouderij rechtsgeldig is. Na deze uitspraak is de pelsdiersector bij de Hoge Raad in cassatie gegaan. Op 16 december 2016 heeft de Hoge Raad besloten dat de Wet verbod pelsdierhouderij rechtsgeldig is.

Share
Share and get paid.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.