Nederlands boerka verbod non-issue op Curacao


In Nederland mag alles en wat niet mag, moet ook kunnen

Aldus een aantal Curacaose parlementariers, onder wie Jeser El Ayubi:

'Het invoeren van deze wet in Nederland zal niet tot discussie leiden op Curacao, ook al maken wij deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden'.

El Ayubi, zelf praktizerend moslim:

'In Nederland mag alles en wat niet mag, moet ook kunnen. Toch voert juist Nederland een wet in die indruist tegen de godsdienstvrijheid. Het gaat niet alleen om een kledingstuk dat verboden wordt: Het is een levenswijze. De identiteit van de moslima wordt hiermee afgepakt.

Hiermee wordt de deur op een kier gezet, dit biedt ruimte voor andere dingen. Ik vind het jammer dat juist een tolerant land als Nederland de godsdienstvrijheid probeert te onderdrukken.

PVV-leider Geert Wilders doet dit met met oog op populariteit en heeft het over 'veiligheid' maar intussen is dit om de moslim op te leggen hoe zich te kleden, te praten en te handelen.'

Nog erger vindt El Ayubi het, dat andere politieke partijen in NL Wilders volgen:

'Het gaat om waarden en normen die we van elkaar moeten respecteren, om met elkaar te kunnen samenleven'.

'Het gaat ook om tolerantie' vult parlementslid Marilyn Moses aan.

'Geschreven wetten komen voort uit waarden, normen en ongeschreven wetten. Dit reguleert onze omgang met elkaar en daardoor het behoud van de openbare orde.

Een thema als het legaliseren van nudistenstranden op Curacao zou een heftige discussie doen oplaaien. Dit soort thema's valt moeilijk in de respectievelijke culturen in te passen. Maar het wel of niet dragen van een boerka zal op Curacao geen issue zijn' aldus Moses.

Bij ons op Curacao zijn er, naar een voorzichtige schatting van Yeser El Ayubi, ca 30 vrouwen die een boerka dragen. Hijzelf heeft er in al die jaren dat hij wekelijks de moskee bezoekt, 4 gezien.

(NB: wij hebben een bevolking van 160duizend, dus minder dan 1% van het inwonertal van NL)

Ik ben het met Yeser eens en niet omdat hij toevallig een 'aanverwant' is: Een van mijn nichtjes is getrouwd met een telg uit de grote Arabisch/Libanese familie Ayubi en nee zij draagt geen boerka, zelfs geen niqab.

Evenmin als mijn talrijke moslima vriendinnen: die dragen hun hedjab (voor degenen die niet weten hoe datgene waar ze tegen zijn, heet: 'hoofddoek') alleen naar de moskee. Zij lopen de rest van de week met wapperend haar buiten en genieten meer vrijheid dan ik had, in de tijd dat ik was getrouwd met een christen-extremist.

Maar ja, wij hebben hier ook al meer dan 200 jaar moslims en daar heeft niemand, in een land waar 70% van onze bevolking praktizerend RK is, ooit een 'probleem' in gezien!