Koolstofvastlegging: opname van Koolstofdioxide en opslag in bodem en planten


KOOLSTOFVASTLEGGING

= opname van Koolstofdioxide uit de lucht (biosfeer en atmosfeer) en opslag in de vorm van koolstof.

De natuur kan een belangrijke rol spelen bij het reguleren van Koolstofdioxide (CO2). Door het vastleggen van Koolstof uit CO2 in de bodem en in de planten zelf draagt de natuur zelf bij aan een beter klimaat.

maar ho even, dat is de normale situatie: de CO2 – kringloop in de natuur is in evenwicht, het is de industrialisatie die er voor gezorgd heeft dat dit natuurlijk evenwicht is verstoord. Raar verhaal dus eigenlijk

by elles van den broek
koolstofdioxide

De natuur in Nederland legt 2,7 megaton Koolstof vast. Dit klink heel mooi natuurlijk, maar helaas is dat nog geen 1,5 procent van de uitstoot in Nederland!


koolstofdioxide

Daarnaast ontstaat er een probleem doordat voor de landbouw het grondwaterpeil bewust laag gehouden wordt! Hierdoor ontstaat er namelijk Oxidatie van de opgeslagen Koolstof in de grond. Er komt zuurstof bij en er ontstaat weer Koolstofdioxide dat de lucht in verdwijnt! Dit proces zie je vooral in de veengebieden, waar in het verleden juist erg veel Koolstofvastlegging heeft plaatsgevonden!

Voor de landbouw is het ongunstig als het grondwaterpeil omhoog gaat, omdat het een negatief effect zal hebben op de opbrengst. In gebieden waar de kosten van het laag houden van het waterpeil hoog ligt in verhouding met de opbrengst van de landbouw, is het een optie om van het gebied weer natuurgebied te maken.

Daar waar de opbrengsten voor de boeren hoog ligt, zal dat minder snel een optie zijn.

Wel wordt er steeds meer gekeken naar Koolstofvastlegging door de gewassen zelf! Meer afwisseling in gewassen en het terugbrengen van het omploegen om oxidatie te verminderen kunnen een Koolstofvastlegging van 1 Megaton behalen! Daar wordt steeds meer naar gekeken.

Boeren kijken steeds meer naar het effect van verduurzaming, en voordat je gaat wijzen naar de boer als ‘vervuiler’: Het gebruik van auto’s voor bijvoorbeeld woon-werk-verkeer of voor plezier zijn een enorme bron van CO2 uitstoot! Laat iedereen kijken naar EIGEN mogelijkheden, meer hier over onder aan dit blog!

De tekst hierboven heb ik geschreven met behulp van de informatie op de site van atlas natuurlijk kapitaal.

#koolstofdioxide#koolstofvastlegging#uitstoot#broeikasgas#natuurlijkevenwicht#natuurweetjes#wisselgewassen#grondwaterpeil#uitscheiding#co2#oxidatie#koolstof#waterpeil#landbouw#minibos#kleinebossen#natuurgebied#landbouwopbrengst#kleinebosjes#tegeleruitplanterin#inheemsebeplanting#natuurlijketuin#klimaatverandering#verzamelblognatuurweetjes#verzamelblog#ellesvandenbroek


De inspiratie om dit blog te schrijven, kreeg ik door een bericht van NOS nieuws

https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html 

Hierin laten ze zien dat de bodem van kleine bosjes, kleiner dan een voetbalveld, meer Koolstofopslag in de grond hebben dan grote bossen (in verhouding). Het artikel wijst er op dat het goed zou zijn om boeren te subsidiëren als ze een stuk van hun grond gebruiken om een minibos aan te planten.

Ik neem aan dat hierbij dan ook een begeleiding is dat er alleen inheemse boom- en heestersoorten worden aangeplant.


De meeste tips zijn logisch, maar ja .... DOEN ....

by elles van den broek