De aarde zal weer een evenwicht vinden, met of tegen ons?


Een stapje terug, de nieuwe vooruitgang

For English click the ' select language ' button

Niet meer groter, sneller, wereldwijder, meer, goedkoper, makkelijker. Niet meer alles voor de mens, eigenlijk een beetje terug naar af, terug in je hok!

Ik las een artikel waar heel voorzichtig wat inzichten naar voren worden gebracht die goed verwoorden wat ik in kleine kring al steeds benoem. Wij willen te veel vragen van de wereld, van de natuur. Steeds meer willen we meer plek innemen als mensheid, meer stoffen uit de natuur gebruiken. Meer produkten uit andere landen, andere werelddelen halen. Produceren steeds meer van wat we kunnen exporteren en halen produkten uit andere landen omdat het daar goedkoper geproduceert kan worden. En we reizen overal heen, met vliegtuigen, omdat het kan. Dat zijn allemaal prachtige ontwikkelingen, dat is wat de mens wil, dat is hoe de economie zich heeft ontwikkeld. We zijn niet meer als volk, als streek, als land zelfvoorziendend, maar we hebben de wereld nodig om te hebben wat we willen.

Hierdoor wordt ook steeds meer ruimte ingenomen van de natuur. We kruipen steeds dichter bij natuurgebieden die in hun eigen balans leven, die hun eigen krachten hebben ontwikkeld voor de situatie die daar heerst, het klimaat, de andere dieren, planten maar ook ziektekiemen en virussen bijvoorbeeld. Er heerst een natuurlijke weerstand OMDAT er een balans is. Als wij hier doorheen gaan denderen verstoren we het evenwicht in de natuur, verstoren we natuurlijke weerstand en kan het dus gebeuren dat we als mensheid die verstoring veroorzaken en de problemen weer mee nemen 'onze' wereld in.

Is dat dan de schuld van de natuur? Zijn het de vleermuizen die een pandemie veroorzaken onder de menselijke bevolking? Mijn mening is "Nee". Wij als mens verstoren het evenwicht dat de natuur altijd zal nastreven. Wij doorbreken dat omdat we meer ruimte nodig denken te hebben, omdat we willen doorontwikkelen in technologie, in voedselproductie, en globalisering.

Maar is de beste vooruitgang niet dat we een stapje terug doen? Dat we de natuur de ruimte geven om die prachtige balans te houden. Dat we terug gaan naar meer lokaal en nationaal produceren. Dat we wat een minder exotisch leven gaan leven in voeding en in reizen. En dan kom je ook weer bij het verduurzamen. Spullen gebruiken omdat ze werken, en niet vervangen omdat er iets nieuwers te krijgen is.

Ik denk dat we Covid-19 onder controle zullen krijgen! We gaan het verloop van Corona kunnen inschatten en dus eerder kunnen ingrijpen om complicatisch te kunnen voorkomen over eerder te kunnen ondervangen. Er zal een vaccin komen zodat we niet (zo erg) ziek zullen worden. Hoera, hulde aan de mensheid!!!

natuur

Maar als we de natuur blijven overvragen, 'moeder natuur' blijven pesten en dwarszitten, dan zal er weer iets komen, en weer iets en weer iets. Om de mensheid terug te dringen, letterlijk of figuurlijk. Want de natuur zal altijd weer een balans weten te vinden. Als we gaan samenwerken met die natuur zal die balans positief voor ons kunnen uitpakken, als we de natuur blijven tarten voor onze eigen belang, dan zal uiteindelijk de natuur het gaan winnen van de mensheid.

De aarde zal weer een evenwicht vinden, met of tegen ons!

eigen quote: Elles van den Broek 

Wat denk jij?

Dit is een inzicht, mijn kijk op wat er gebeurt in de wereld. Ik wil hiermee aanzetten tot denken. Ik hoef niet te overtuigen, ik hoef geen discussie te ontketenen. Wel ben ik benieuwd naar jouw kijk op dit punt. Kan je je hier in vinden? Sta je hier nog sterker of specifieker in? Of vind je het grote onzin en is de wereld van en voor de mens? Ik ben benieuwd, deel en reageer gerust.