Onjuist schooladvies achtstegroepers


Onjuist schooladvies achtstegroepers door foute berekening eindtoets - https://nos.nl/l/2285663

Spannend voor veel ouders en kinderen van groep 8! Er blijken fouten gemaakt te zijn bij de berekeningen van de eindtoetsen van groep 8 die in april zijn gemaakt! De 'oude' Cito-toets is goed gegaan, maar de berekeningen bij bijvoorbeeld Route - 8, IEP eindtoets, DIA-toets of AMN toets zijn niet allemaal goed gegaan!

Cijfers van NOS overgenomen

  • 175.000 leerlingen uit groep 8 hebben in april eindtoets gedaan,
  • bij 11 procent zijn er fouten geslopen in de uitslag; dat zijn iets minder dan 20.000 leerlingen,
  • bij gemiddeld 8 procent van de groep-acht-leerlingen wordt het bepaalde schooladvies aangepast,
  • dat zijn 1600 leerlingen.Er zijn nog geen exacte getallen, omdat het nog niet exact te voorspellen is.

De fout ligt niet bij de aanbieders van de toetsen, en ook niet bij de scholen, directies of leerkrachten! De berekeningen worden gedaan door de Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van OC&W.

Ook ons kind zit in groep 8! Haar toets-advies wijkt niet af van het schooladvies (dat tegenwoordig zwaarder weegt). Voor haar zal een aanpassing dus zeer waarschijnlijk geen effect hebben. Hoewel, als ze een lager advies krijgt zal dat uiteindelijk haar plaatsing niet veranderen, maar het is natuurlijk toch een teleurstelling! Ze is zo trots!

Maar je zal een kind hebben in groep 8 die met de toets heeft laten zien dat een eigen schoolkeuze wel haalbaar is … En dan nu de deksel op de neus krijgen … Ik ben benieuwd naar de uiteindelijke uitslagen!

Of toch niet … Het deed mij denken aan dit filmpje dat mijn dochter me vorige week liet zien …