Dag van bewustzijn van de oudervervreemding 25 april - awareness day for parantial elianation


Dag van het bewustzijn van de oudervervreemding 25 april

awareness day for parantial elianation

Wat is oudervervreemding?

Bij Oudervervreemding gaat het om het proces waarbij kinderen tegen (een van ) de ouders worden opgezet. Vaak gebeurt dit na een scheiding door de andere ouder, soms ook spelen grootouders of andere familie hierin een rol. Dat is erg schadelijk voor de ontwikkeling van het kind, kan hechtingsproblemen geven. Dit breng uiteraard de hele gezinssituatie flink uit balans.

op 25 april is de internationale dag waarop wordt stilgestaan bij Oudervervreemding. Deze dag wordt al georganiseerd sinds 2006.


Op de site van Kenniscentrum oudervervreemding staat beschreven dat oudervervreemding kan leiden tot ouderverstoting. Dan wil een kind, zonder duidelijke reden een van de ouders niet meer zien.

In Nederland verliezen jaarlijks zo’n 16.000 kinderen op deze manier tijdelijk of voor lange(re) tijd het contact met één van beide ouders. Ouderverstoting is een vorm van kindermishandeling en heeft ernstige gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Corona

Meer informatie vind je ook op de site van ouderverstoting.nl

#Corona versterkt helaas ook het probleem van de oudervervreemding. Ouders gebruiken de coronamaatregelen om aan oudervervreemding te gaan doen. Bewust of onbewust manipuleren ze de kinderen richting de andere ouder en gebruiken hier voor de maatregelen rond Corona. 

foto van het meisje is van pixel2013 via Pixabay