Caring Farmers Z

Caring Farmers

Niet alle boeren verkopen aan huis, maar veel wel.
Elke boer is anders, van gangbaar tot bio-dynamisch, van groot tot klein, maar ze hebben één ding gemeen. Ze beseffen dat de huidige intensieve landbouw niet meer houdbaar is en staan op voor een natuur-inclusieve kringlooplandbouw waar de biodiversiteit jaarlijks toeneemt, alle dieren buiten lopen en waar de boer haar klanten goed kent!

Caring Farmers helpt de landbouwtransitie door je boodschappen direct te doen bij een Caring Farmer bij jou in de
buurt.

https://caringfarmers.nl/caring-community/farmers-op-de-kaart/ 

Caring Farmers is de nieuwe boerenbelangenbehartiger voor alle boeren die op weg zijn naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die de eerste stappen in die richting maken. Caring Farmers is een stichting die tot doel heeft om de aangesloten Caring Farmers te verbinden met elkaar en met caring vets, consumenten, ketenpartners, wetenschappers en NGO’s zodat we samen sneller komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Op naar de boer!

Boeren wilden verduurzamen maar kregen geen geld van Rabobank.
“Iedereen vindt dat het anders moet. Maar als niemand durft, komt er niks van de grond”, zegt boer Roy Tomesen tegen de Volkskrant. De krant sprak de afgelopen maanden met tien boeren die allemaal willen verduurzamen, maar geen lening krijgen van de bank.

Het boerenland is er slecht aan toe. Decennia van intensieve landbouw hebben de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit sterk gereduceerd. Over die problematiek gaat de Zembla-uitzending ‘Het excuus van de boerenleenbank’.

Bank medeverantwoordelijk voor problemen

Bas Rüter, directeur duurzaamheid van de Rabobank, gaf tegenover Zembla toe dat de bank medeverantwoordelijk is voor hoe het landbouwsysteem nu is. Het is volgens Rüter de ambitie van de Rabobank om het landbouw- en voedingssysteem te verduurzamen. “Dat is heel nodig”, zei Rüter.

Share
DM

4 comments