15 augustus Mariadag


In Nederland kennen we het begrip naamdag nauwelijks maar in veel landen is je naamdag minstens zo belangrijk als je verjaardag. Je naamdag is de dag van de heilige waarnaar je vernoemd bent. Hier in Roemenie wordt de naamdag vaak groter gevierd dan je verjaardag. Voor je verjaardag nodig je mensen uit, maar op je naamdag kan iedereen voorbij komen om het met jou te vieren.

Maria is een van de heiligen die op meerdere dagen herdacht wordt, maar de grote naamdag van Maria is 15 augustus. Het was en is een populaire naam, vaak ook als tweede naam, en dus is het vandaag groot feest. De klokken beieren al de hele ochtend. Zeker ook omdat één van onze kerken aan Maria gewijd is.

Katholiek Nederland kent het feest onder verschillende namen Onze-Lieve-Vrouwe Hemelvaart, Maria Hemelvaart en Maria Hemel Opname. Eigenlijk is alleen die laatste benaming juist want zij ging niet zoals Jezus zelfstandig naar de hemel, maar werd met lichaam en geest opgenomen in de hemel, net zoals de profeten Elia en Henoch. De islam kent naast de hemelvaart van Jezus ook die van Mohammed. In sommige europesche landen wordt het op weer een andere dag gevierd. In de Russisch Orthodoxe kerk heet het feest de Ontslapenis van Maria en wordt op 28 augustus gevierd als gevolg van het verschil tussen de juliaanse en gregoriaanse kalender. Aan het Orthodoxe feest gaan verplichte vasten vooraf en op 14 augustus woord het voorfeest gehouden. De kerkelijke naviering duurt tot 23 augustus.

In de bijdel is niets terug te vinden over Maria's sterven en hemelopname. Aanvankelijk vierde men alleen "Maria'Boodschap" en "Opdracht in de tempel". Nadat Maria in 413 n. Chr de titel "Moeder van God" kreeg bloeide de Mariaverering op en kregen volkslegenden en apocriefe teksten rond haar figuur steeds meer invloed en ging men ook haar geboortedag en hemelopname vieren.

In sommige landen is Maria Hemelopname een officiële feestdag. In weer andere landen is deze dag de officiële Moederdag. De afbeelding van de gebeurtenis neemt ook een belangrijke rol in in de iconografie en tal van schilders verbeeldden het onderwerp dat ook terug te vinden op de wanden van orthodoxe kerken en kloosters.

Dus Maria's, allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.