Iedere boer is in principe een koolstof boer


‘Iedere boer is in principe een koolstof boer’.
De #CO2 -uitstoot in Nederland moet flink worden teruggedrongen. Zogenoemde #koolstofboeren kunnen helpen door hun akkers ook ’s winters beplanten, waardoor de #CO2 in gewassen en de bodem wordt opgeslagen. KIJK sprak met Roel Clement, projectleider van het Carbon Farming-project dat onlangs van start is gegaan.

Wat is een ‘koolstof’ boer?
In principe is iedere boer een koolstofboer mist hij op een bepaalde manier te werk gaat. Dit doen boeren door hun akkers bijvoorbeeld ’s winters niet braak te laten liggen, maar er ook planten, zoals groenbemesters (klaversoorten, grassen – red.) op te laten groeien.
Deze planten nemen #koolstofdioxide op. Door ze na verloop van tijd onder te ploegen, kan een boer de gebonden CO2, langdurig in de grond opslaan.

Kunnen alle boeren #koolstofboer worden?
“Iedere boer is in staat om meer CO2 in zijn bodem op te slaan door meer aan die bodem toe te voegen dan af te voeren via het oogsten van producten. Daar moet hij wel tijd en geld in stoppen. Het is de vraag of iedere boer dat wil als hier geen beloning tegenover staat.”

Waarom heeft Nederland nog zo weinig #koolstofboeren ?
“Dat komt doordat er voor boeren onvoldoende aansporing is om ermee aan de slag te gaan. Momenteel zijn er veel grote bedrijven, zoals luchtvaartmaatschappijen, die hun #klimaatuitstoot compenseren door middel van projecten in het buitenland. Waarom investeren ze niet in boeren, zodat die instaat zijn zich extra in te zetten om meer CO2 in de bodem op te slaan? Een bijkomend voordeel is dat de bodem door meer koolstof #klimaat -bestendiger is voor extreem weer, zoals de zomer hitte van dit jaar (2018), doordat er meer water in wordt vast gehouden.”
Bron: KIJK nr.12 2018