Wie zitten er nou eigenlijk op YOORS? Resultaten


Wat hebben we gedaan?

Een week geleden heb ik de Yoorsleden een vijftal vragen voorgeschoteld en ze gevraagd om dezen te beantwoorden. 53 mensen (inclusief mijzelf) hebben hieraan meegedaan. 

Waarom die vragen? Ik wou weer even bezig zijn met o.a. het maken van grafieken. Dit leek mij een leuke manier om te doen. Het was voor mij ook nieuw, want normaal gaat het bij mij om diergerelateerde subjecten en nu ging ik naar mensen kijken.

De 5 dingen die ik van de mensen wou weten:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Provincie (voor de mensen buiten Nederland is alleen het land voldoende)
  • Hobby
  • Kleur


Ja ik weet het, wat heeft kleur er nu mee te maken? Nou, het leek mij gewoon leuk. En dat is het hele punt van deze blog. Ik ben gewend om wetenschappelijke artikelen te moeten schrijven. Dat is dit nu absoluut niet. Het moest leuk zijn en toegankelijk. Het is voor mij om weer een beetje te oefenen en voor jullie om een indruk te krijgen. 

Fouten

Gezien het feit dat dit geen wetenschappelijk artikel wordt, kan ik nu alvast beginnen met een foutendiscussie. 
Ik had mijn vragen concreter moeten formulieren of keuze mogelijkheden moeten geven. 

Door te vragen naar favoriete bezigheid en lievelingskleur had ik verwacht dat ik er maar eentje zou krijgen. Maar de mensen hier zijn erg ambitieus. Alles is genoteerd en opgeslagen, maar voor nu, om alvast wat te kunnen laten zien, heb ik het bij de eerst genoemde hobby en eerst genoemde kleur gehouden. 

Geslacht

Zoals ik al heb genoemd zijn er 53 mensen geweest die hebben gereageerd. We beginnen daarmee makkelijk. Hoeveel van die mensen zijn man en hoeveel vrouw?

Hier heb ik een mooi gekleurd taartdiagram van gemaakt. Het mag wel duidelijk zijn dat de meesten die gereageerd hebben vrouwen zijn. Er was een iemand die heeft gereageerd en die zijn/haar geslacht niet wou prijsgeven. Bij deze persoon heb ik gevraagd of het oké was de beschrijving 'genderneutraal' te gebruiken en dit was akkoord. In de taartpunten vind je het aantal en ook de percentage. Helaas weet ik niet hoeveel mensen lid zijn op Yoors en weet ik dus ook niet of mijn steekproef representatief is, anders zou ik kunnen zeggen dat ruim 79% van de Yoors community bestaat uit vrouwen. 

Leeftijd

De leeftijden van de Yoors gebruikers. Ik heb ervoor gekozen om een boxplot te gebruiken, dit geeft makkelijk weer wat de verspreiding is van de leeftijden. De leeftijden zijn erg verspreid. De bovenste lijn is de hoogste leeftijd gegeven en de onderste lijn de laagste. Merendeel is te vinden in de box.

We gaan verder kijken naar wat de leeftijden zijn van de mannen, vrouwen en genderneutralen. 

Hiervoor ook weer een bloxplot gemaakt. Een bloxplot zoals hierboven kan soms weinigzeggend zijn, maar in vergelijking is het het meest ideale. Vooral omdat ik besloten heb de leeftijden niet in klassen te onderverdelen. Deze resultaten laten zien dat de verspreiding in leeftijd bij vrouwen groter is dan bij mannen. De jongste vrouw is jonger dan de jongste man en de oudste vrouw is ouder dan de oudste man. Bij de genderneutraal staat maar een streep. Dit komt omdat er maar eentje is die dit gegeven heeft. Dat streepje komt dus direct over met die ene persoon. 

Provincies en landen

Waar wonen de Yoorsies? De mensen die buiten Nederland wonen heb ik eerst genoteerd als buitenland. Ik wou de gehele verhouding zichtbaar maken. In verhouding tot de provincies zijn er toch meer die in het buitenland wonen. 

Zo ziet het eruit als wij kijken naar de verspreiding van de landen. Zoals te verwachten, en te zien is bij de provincies, woont merendeel toch gewoon in Nederland. 13% van de reacties komt vanuit België en voor de rest geldt dat er slechts eentje uit dat land hier bij ons op Yoors heeft gereageerd. 

Dit is de verdeling van alleen de inwoners van Nederland. Merendeel komt dus uit Noord-Brabant. Die Brabanders die kunnen er wat van, haha. 

Zeeland, Noord-Holland en Gelderland zijn ondervertegenwoordigd. Zullen we toch moeten proberen om Yoors daar meer aan de man te brengen. 

Hierboven is een overzicht van wat het geslacht is van de mensen die in de verschillende provincies en landen wonen. Uit elke provincie is er wel een vrouw, maar niet altijd een man. Uit België heeft ook geen man gereageerd. Het aantal vrouwen is dan ook vele malen groter dan het aantal mannen die gereageerd hebben. 

Hierboven vind je de leeftijden per provincie en van de mensen die buiten Nederland wonen. De jongste Yoors gebruiker die heeft gereageerd komt uit Overijssel, zo ook de bijna oudste. Overijssel heeft de grootste verspreiding. De verspreiding wordt ook overduidelijk beïnvloed door de hoeveelheid reacties. 
Hiernaast wordt de verspreiding per land weergegeven. Bij Nederland en België zijn er meerdere reacties dus kan er een gewone boxplot gemaakt worden. De andere landen was er maar een reactie, dus de streep is de leeftijd van de desbetreffende persoon.

Bezigheden

We gaan nu verder met de bezigheden die zijn opgegeven. Dit was nog al een moeilijke want er waren veel gegeven. Sommige dingen heb ik samengevoegd en anderen durfde ik weer niet samen te voegen omdat het dan misschien afbreuk zou doen aan datgene wat de persoon bedoelde. Voor een eventuele  volgende keer lijkt het mij beter om een lijstje op te geven waaruit  gekozen kan worden en als de favoriete bezigheid er niet bij zit dat er dan met "overige" gereageerd kan worden. Maar al doende leert men.


Hieronder staat de eerste uitkomst. Dit is van alle mensen gezamenlijk. Dus man en vrouw. De verschillende kleuren geven de verschillende aantallen van de mensen die dat als hun primairste bezigheid hebben opgegeven. 
Daaronder een grafiek met hetzelfde, maar dan nog met een verdeling op basis van het geslacht.

Het moge het meest duidelijk zijn dat fotografie sterk in trek is. 

Kleur

We gaan verder met de kleuren. Sommige kleuren heb ik samengevoegd zoals bordeaux-rood is rood geworden en baby roze en baby blauw zijn roze en blauw geworden. Zo waren er nog een paar meer. Hoe minder klassen hoe overzichtelijker ik het maken kon. Ook bij de kleuren waren er mensen die meerdere kleuren hebben opgegeven. Voor nu eerst alleen de kleuren die als eerste zijn opgegeven. De rest van de informatie heb ik nog en misschien dat ik het later nog verder ga uitbouwen. 

Dit is de kleurenoverzicht van iedereen die gereageerd heeft. Blauw is voor de meesten hun lievelingskleur. 
Iemand heeft 'verweerde kleuren' opgegeven. Persoonlijk was ik daar niet mee bekend en heb het dan ook maar als dusdanig genoteerd. 

De linker taartdiagram hierboven geeft de kleurverdeling bij vrouwen weer. Bij vrouwen is blauw meest gekozen als lievelingskleur. Er zit ook een witte vlak in. Er waren mensen die geen lievelingskleur hebben opgegeven of niet konden kiezen. Die heb ik dus onder 'geen' gezet, dat is het witte vlak. Bij mannen, de taartdiagram rechtsboven, is ook blauw meest gekozen als lievelingskleur. Bij de genderneutrale is zwart opgegeven.

Mij is meerdere malen gevraagd wat de relevantie is van de gebruikte kleuren? Ik persoonlijk denk meer dan wat wij in het eerste ogenblik denken. Als wij hier een blog schrijven is er altijd eerst een kop zichtbaar. De gebruikte kop spreekt mij altijd meer aan dan de titel. 

Dit kwam ik online tegen:

"Kleuren hebben zowel positieve als negatieve eigenschappen en ze krijgen een bepaalde waarde naarmate hun plaats en gebruik. Om de gewenste stemming van een bepaald gedrag te creëren kunnen kleuren worden gebruikt. Denk maar eens aan een reclamespotje over koffie, die steeds warme, donkere kleuren bevat en zo onze drang tot aankoop beïnvloed. Zelfs in het verkeer worden kleuren gebruikt als signalisatie, die ons gedrag op de baan positief beïnvloeden." Bron: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/15880-kleuren-en-hun-magische-krachten.html

Blauw is het meest gekozen. De site die ik hierboven heb genoemd zegt dit over de kleur blauw:
"Blauw is de kleur van onze hemel, moeder aarde en tevens ook de kleur van Jupiter, de planeet die genoemd is naar de Romeinse oppergod. Het is de kleur van de adel en hoort bij donderdag. Door zijn koele, afstandelijke maar toch zeer krachtige uitstraling wordt blauw veel gebruikt voor uniformen van gezagsdragers en maatpakken van ernstige zakenlui.In de magie is blauw de helende kleur van de ziel en staat voor, wijsheid, vertrouwen, hoop, innerlijke rust, kracht en idealisme en rechtvaardigheid."

Op een goede tweede plaats kwam paars:
"Paars is een geheimzinnige kleur en tevens diep naar binnen gekeerd, net zoals Saturnus. Deze koninklijke kleur hoort dan ook bij zaterdag. Priesters dragen paars tijdens een begrafenis-ceremonie en wordt gekoppeld aan de oude Egyptische God Osiris. Paars is een samensmelting van rood en blauw en wordt veel gebruikt in de magie om verbindingen te krijgen met een hogere dimensie. In de magie staat paars voor, psychische ontwikkeling, intuïtie, wijsheid, kracht en onafhankelijkheid."

Afsluiting

Ik ben er nog niet klaar mee. Ik wil nog oefenen met mijn kaarten maken. Jullie opgave van provincie/land is daarvoor bruikbaar, maar het feit wil dat ik nu geen tijd er meer voor heb en ik toch al wat delen wou. Verder zijn ook nog de gegevens van de overige kleuren en bezigheden, daar wil ik misschien ook nog wat mee doen. Het allemaal een stapje verder brengen. 


We weten nu dat de meesten hier van fotografie houden en de meeste mensen van blauw houden. Ben benieuwd of ons dat meer views gaan opleveren als wij dit gaan gebruiken in onze blogs.


Iedereen bedankt voor de medewerking. Hopelijk spreken de overzichten jullie aan. Een eventuele volgende keer zal ik toch wat dingen anders aanpakken. Bij dieren is het makkelijker dan bij mensen, haha.

Beloon de maker en jezelf

Word gratis lid en verdien met het schrijven van blogs en delen van foto's