Cənab və xanım de Bok


#weetjenog

Əlbəttə ki, bunu xatırlayırsınız, Cənab və xanım de Bok, André van Duin və Korri van Qorp ifa etdiyi iki növ.
Şən eskizlər, bir eskiz André və Corry'yi televiziyadan bilən hər kəslə, hovuz tərəfindən qaldı.
Aşağıdakı tam video.
Əyləncə baxış.
https://youtu.be/s17OwdCCxnw