Kojako Việt Nam: Sự đổi mới và sáng tạo là nền tảng của chúng tôi trong việc phát triển các sản phẩm đồng hợp kim, thể hiện sự cam kết của Kojako Việt Nam với sự tiến bộ và phát triển.

Detailed information: 
zipcode: 70000 
Hotline: 0931 278 843 
Address: 7/4A3 Đ. Linh Đông, KP7, TP, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Kojako Việt Nam