Onzekerheid in Coronatijd


Niemand kan om Corona heen. Wie je ook bent waar dan ook ter wereld, de coronacrisis of de gevolgen ervan kunnen niet aan je voorbijgaan. Welke gevolgen?

1. Je bent ziek of ziek geweest. Dit betreft een klein percentage van de mensheid, maar gaat nog dagelijks door.

2. Je kent iemand die eraan is overleden en dat heeft diepe indruk genaakt. Het aantal overledenen aan dit virus valt mee ten opzichte van eerdere schattingen, maar als het gebeurt in je omgeving raakt dat natuurlijk diep.

3. Je bent in je bedrijf geraakt door de maatregelen. Gek genoeg niet door de ziekte zelf. Je moest niet sluiten omdat je werknemers ziek waren of jij zelf. Of omdat de klanten vanwege ziekte wegbleven. Nee, omdat de maatregelen om te voorkomen dat we ziek zouden worden je hebben getroffen.

4. Je kan of kon je ouders of grootouders niet bezoeken. In een verzorgingstehuis of ergens anders. Soms zijn ze zelfs eenzaam gestorven of hebben ze met diepe tranen hun trouwdag alleen moeten vieren.

5. Je gaat niet met het OV omdat je een mondkapje niet ziet zitten.

6. Je bent bang geworden besmet te raken en loopt de hele dag je handen te wassen.

7. Je stres neemt toe omdat je overal en altijd leest over Corona. Onderweg op de matrixborden, op facebook, in de krant, op het niets. Er valt niet aan te ontsnappen.

8. Je bent bang voor een tweede golf. En blijft daarom thuis. Niet op vakantie, niet ver weg voor zaken.

9. Je bent lid van een kerk, maar kan die aan maanden niet bezoeken. Het is misschien niet meer officieel verboden, maar de druk vanuit de overheid en de maatschappij is groot. Zo’n onverantwoord risico wil je niet nemen.

10. Evenementen, sport, concerten, etc. zijn al maanden niet meer echt te bezoeken.


Wat vinden we ervan? Dat vind ik lastig. In deze tijd is fakenieuws van álle kanten meer aanwezig dan feiten. Van álle kanten.

De overheid en de radio en TV berichten minstens eenzijdig. Soms wordt dat ook toegegeven. We hebben geen behoefte aan verwarring. Dus scharen we ons achter elkaar. Corona overwin je alleen samen met een pers die zich inhoudt, overheidsdiensten die kritiekloos meewerken en een tweede kamer die zich via de coalitie conformeert een het OMT.

De andere kant kent ook zijn fakenieuws. Wat is er waar van de 5G berichten, de nano technologie in vaccins, de aerosolen, de Bill Gates plannen, de werkzaamheid van relatief eenvoudige medicijnen.

Ik kan zeggen dat ik het alleemaal behoorlijk goed gevolgd heb, maar ik kom er niet uit wat de waarheid is. Volgens sommigen stevenen we regelrecht af op een NWO (Nieuwe Wereld Orde) in een dictatoriaal stelsel. Volgens anderen zijn we juist heel sociaal bezig door voor onze zwakkeren te zorgen. De waarheid is wel dat er op dit moment weinig nieuwe ziektegevallen zijn. Door de maatregelen, zegt de een. Omdat het virus is uitgewoed zegt de ander. Er zijn ook mensen die geloven dat het allemaal op een hoax berust, er ís helemaal geen virus.

We zijn hier nog niet uit. De tegenstellingen in de maatschappij nemen toe. Niet alleen over een virus, maar ik geloof dat dat wel de aanjager is. BLM (Black lives matter), boerenprotesten, stikstofcrisis, demonstraties en demonstratieverboden. Ik merk dat ik er soms strijdlustig van word. En soms ook heel moe. Dan overkomt me een laissez-faire houding. Ik sluit me op. Het zal mijn tijd wel duren.

Als predikant, voorganger, sla ik ook de Bijbel open. Die heeft het over een nieuwe wereldorde die eraan komt en gevestigd wordt door Jezus Christus. Dat gaat in ieder geval gebeuren. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Alleen zien we dat nu nog niet. Wij zien onrust, angst, eenzaamheid, maatregelen, ziekte, opstand en dood. Maar geloof kijkt daardoor heen. Dat geloof bezat Abraham al. Toen hij uit zijn wereld vertrok op weg naar een nieuwe wereld, die hij nog niet kon zien. Uiteindelijk ook nooit bezeten heeft. Behalve dan een graf voor hemzelf en zijn vrouw, de spelonk van Machpela bij Hebron.

Maar hij geloofde in een “stad die fundamenten heeft”. Een nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt. Dat gaat ons overkomen. Hoe en wanneer? Dat weet ik niet. Het komt wel dichterbij. Elke dag iets dichterbij. Dat gaat een einde maken aan alle fakenieuws. Wereldwijde gerechtigheid zal het gevolg zijn. En niemand ontsnapt aan het oordeel van de Eeuwige. Dat oordeel zal eerlijk – rechtvaardig – zijn. Voor sommigen een angstdroom. Voor volgelingen van de waarheid toekomstmuziek.

#Corona #kerk #toekomst #NWO #BLM #Boerenprotest #Bijbel