Coronavirus en gebedsgenezing


Ziek zijn is geen noodzaak voor een christen 

coronavirus

Er zijn christenen die al vele jaren niet ziek zijn en geloven dat ze ook geen last gaan krijgen van het coronavirus. Ze zijn immers christen en weten hoe ze zich op basis van Gods Woord moeten wapenen tegen ziekte. Ze accepteren ziekte simpelweg niet in hun lichaam.

Er is zelfs iemand die al tientallen jaren niet ziek is geworden en vele mensen uit de dood heeft opgewekt in de Naam van Jezus, waaronder zijn eigen vrouw. (Of ze daar blij mee was vertelt de story niet, maar hij was er blij mee).

Ook ik ben niet bang het virus te krijgen. Ik laat me niet gek maken door alle berichten in de media. Ik ga me niet uit voorzorg testen op corona en laat me geen angst aanpraten door wie dan ook op dit gebied. Nog los van het feit dat toen ik griep had - ergens in 2007 - ik ook geen dagen op bed hoefde te liggen.

De duivel wil dat we ons op dat virus richten, bang worden en allerlei voorzorgsmaatregelen gaan nemen om maar vooral te voorkomen dat wij besmet worden. Hij wil ons binden in angst, zodat we ons niet meer richten op wat werkelijk belangrijk is: het kennen en dienen van Jezus Christus. Angst kan ziekte in ons lichaam teweegbrengen en daardoor zelfs de dood. Niets is mooier voor hem dan dat.

coronavirus

Gebedsgenezing en onze ziekte 

Maar wij moeten ons oog gericht houden op Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Hij stierf voor ons aan het kruis en stond op uit de dood. Zijn striemen en bloed hebben ons genezing aangebracht.

coronavirus

We kunnen niet stellen - en zeker niet als we christen zijn - dat we lichamelijke of geestelijke ziekte niet weg kunnen bidden, omdat de feiten het tegendeel bewijzen. Miljoenen mensen over de hele wereld kunnen getuigen van het feit, dat ze door God genezen zijn van lichamelijke en geestelijke klachten.

Ook mijn man en ik hebben Zijn macht weer gezien, toen we samen met een vriendin aan de telefoon voor haar baden. Ze genas niet alleen lichamelijk, maar een demon verliet haar lichaam. Ze voelde dit ook duidelijk en het ging op dezelfde manier als bij vele andere mensen.

Hij verliet haar niet omdat wij superchristenen zijn, want dat zijn we niet. Hij wist dat wij autoriteit hebben en moest gehoorzamen. Hij vluchtte uit haar weg bij het horen van de Naam van Jezus. En wij accepteren niet dat demonen blijven zitten, als we ze opgedragen hebben uit iemands lichaam weg te gaan. We hebben dit eerder meegemaakt en blijven in onze autoriteit staan op dat gebied. Het kan strijd kosten, maar ze vertrekken wel.

Het is simpelweg gehoorzaamheid aan Gods Woord. God zegt dat we de wereld in moeten gaan, de zieken moeten genezen, doden op moeten wekken en demonen uit moeten drijven.

Ik zie niet altijd mensen genezen en heb nog nooit iemand uit de dood opgewekt in Jezus’ Naam. Maar de paar keer dat ik gebeden heb om demonen uit te drijven, gingen ze ook weg.

coronavirus

God is echt groter dan onze ziekte 

Jezus zei dat wij nog grotere dingen zouden doen, dan Hijzelf. Dat is bijna niet te bevatten, maar wel wat Hij zei. We mogen de Bijbel van kaft tot kaft geloven. Het is de Waarheid van het levensreddende en veranderende evangelie van de God van hemel en aarde, Die ons geschapen heeft. 
God is groot en wij maken Hem niet klein. In Psalm 91 staat het - ook passend bij alle perikelen rondom het coronavirus - zo: 

coronavirus

“1-4 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Ik zeg tegen de Heer: "Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God. Ik vertrouw op U." Want Hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet. Hij redt je van dodelijke ziektes. Hij beschermt je onder zijn vleugels. Bij Hem ben je veilig. Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
5-8 Je hoeft niet bang te zijn. Niet voor gevaren die je 's nachts bedreigen. Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden. Niet voor ziekte die in het donker op je loert. Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt. Al sterven de mensen om je heen bij duizenden of tienduizenden, jou zal niets overkomen. Je zal alleen zien hoe het afloopt met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken.


9-13 Bij U, Heer, ben ik veilig. U, de Allerhoogste God, bent mijn Beschermer. Geen ramp zal je overkomen. Geen ziekte zal je huis binnendringen.

Want Hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat. Ze zullen je op hun handen dragen, zodat je je voeten niet zal stoten. Leeuwen en adders zul je onder je voeten vertrappen."

coronavirus

De Bijbel zegt dat God onveranderlijk is. Hij is nog altijd hetzelfde en doet dezelfde dingen als Hij vroeger ook deed. Een heerlijke gedachte vol van Geest en Waarheid. God geneest en wil ons bevrijden van angst en ziekte door het offer van Zijn Zoon. 

 
coronavirus

@Ingrid Tips en meer 💡 had vorig jaar een schrijfuitdaging. Het ging om de vraag ‘Waar ben jij bang voor?’.

Met alle wereldwijd gecreëerde angst rond het vraagstuk van het coronavirus past deze blog prima in dat thema.

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?