NOODKLOK OVER COVID/19


Veelal horen wij, dat er iets niet klopt met de aantallen nog met de berichtgeving, die zou wel eens op paniek zaaien en verhoging van de aantallen i.v.m. verzekeringen en met politieke doeleinden kunnen te maken hebben.
Nu is corruptie in de FARMA-sector geen vreemd verschijnsel, gezien de grote winsten.
Op de diverse werkvloeren zijn wel geluiden van eventuele klokkenluiders, maar die worden tegenwoordig vakkundig verwijderd door YOU TUBE , die niet de aantrekkingskracht hebben en voor het hapsnap-publiek minder urgent
#COVID /19