hypocrites


"They claim to know God but by their actions they deny him." #hypocrites

This is something I always explain to people. I am happy to see it back in the Bible #Titus

#Shah 'Er zijn mensen die zeggen dat ze God kennen (van hem houden/aan hem trouw zijn) maar hun daden zijn een bewijs van het tegenovergestelde.'

#Shah 'Iemand die beweert God's gelovige/of dienaar te zijn, maar onschuldigen bewust vermoord; diegene kan geen God's gelovige/of God's dienaar zijn.'

#NL   💭