De christen-extremistNee, het zijn niet alleen moslims, die radicaliseren. Ook bij christenen komt het voor.

Ja, er bestaan zeker radicale christenen. Zelfs eeuwen na de kruistochten en de inquisitie, ja ook in deze tijd.

Radicale christenen worden niet geboren, maar worden gekweekt.

Hoe het begon:

Vanwege langdurige ziekte van de voorganger, werd er binnen onze kerkelijke gemeente gezocht naar tijdelijke vervanging. De aardige, rustige ouderling leek geknipt voor die taak.

Steeg de plotselinge 'macht' hem naar het hoofd, of was het iets anders?

In betrekkelijk korte tijd veranderde hij in een hel-en-verdoemenis predikende christelijke variant van een boosaardige ayatolla:

Gehuwde gemeenteleden werden gesommeerd om niet meer te vrijen, want 'sex zonder het doel van voortplanting zou van de duivel zijn'. Nee, ook zoenen en zelfs elkaars hand vasthouden zou letterlijk 'uit den boze' zijn, want 'lustopwekkend en dus zondig en ingefluisterd door de duivel'.

De Opname

De opname, zoals beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:15-17 zou nabij zijn.

Tegenargumenten dat zelfs gelovigen niet in Gods agenda kunnen meekijken, werden van tafel geveegd.

Iedere oprechte christen diende klaar te staan voor vertrek dat zou plaatsvinden vanaf een speciaal voor dat doel door de Here ingestelde 'bushalte'. Wie te laat bij het vertrekpunt aankwam, zou automatisch eindigen in een geestelijke vuilnisbak

Hoe hij dat wist? De Heilige Geest had hem dat persoonlijk verteld.

Zijn vrouw die vergeefse pogingen deed hem tot rede te brengen, vergeleek hij met de echtgenote van Lot, want refereren aan de jaren dat hij een andere kijk op geloof had, was 'achteromkijken' waardoor zij in een zoutpilaar zou veranderen.

Ook de vrouw van Job die zou hebben gepoogd 'haar man van zijn geloof te brengen' en haar 'duivelse streken' met de dood had moeten bekopen, werd aangehaald als 'slecht voorbeeld'.

Hoe het eindigde

De vrouw van de interim-voorganger herkende de man aan wie zij ooit trouw beloofde, niet meer in de extremist die overal de hand van de duivel meende te zien.

Zij is verhuisd en de echtscheidingsprocedure loopt gestaag. De trouwfoto's zijn ritueel verbrand.

Verdrietig? Nee, eerder een opluchting; een heel nieuw leven in het vooruitzicht....


leep bouwsteentjes van rechts hier in en ga aan de slag met je post. Je kunt hier ook meteen gaan typen. Meer uitleg: https://y.is/uitleg