De juiste combinatie?


Zowel vanuit mijn HR achtergrond als vanuit het project support perspectief kijk ik toch wat anders tegen beoordelingen aan dan de gemiddelde manager. Met name op het gebied van het meten van de zaken waar mensen minder goed in zijn. Ik vind overigens niet dat je dit niet in kaart moet brengen, maar je moet niet te ver gaan in het proberen dit te verbeteren. De belangrijkste stap is het constateren. Daarna focus je je op de poging dit te verbeteren (middels studie, training en/of psychologische ondersteuning, maar als het uiteindelijke potentieel wat er in zit bereikt is en verbetering niet meer te behalen is, dan moet je daar verder mee stoppen en dit als aandachtspunt noteren. De desbetreffende persoon moet je dan vervolgens vooral in zijn of haar kracht gebruiken en waar nodig ondersteund worden in deze "mindere" eigenschappen.

Kijk ik naar het project support veld, waarin ik zelf vaak actief ben, dan merk ik dat ook bij projectmanagers. Elke projectmanager heeft zo zijn of haar eigen top-eigenschappen die ze inzetten om een project tot een goed einde te brengen, maar ook een aantal dingen waar ze minder goed in zijn en waar projecten wel behoefte aan hebben. De kunst is om medewerkers in het project te halen die complementair zijn en de ontbrekende of "mindere"eigenschappen wel hebben. Op deze manier probeer ik ook altijd een goede PMO-er bij een projectmanager te zoeken. Eentje die de projectmanagers vooral kan helpen bij de taken die zij minder goed beheersen. Bij elke projectmanager kan dat iets anders zijn, waardoor dit de zoektocht naar een goede PMO-er altijd interessant maakt. Voor een projectmanager die niet heel goed is op communicatiegebied zoek je iemand die communicatieadviseur of misschien zelfs een journalistieke achtergrond heeft, terwijl een projectmanager die meer problemen heeft met de financiële bewaking vooral gebaad i bij een PMO-er met een boekhoudkundige achtergrond. Een chaotische projectmanager heeft vaak het liefst iemand met een secretariële achtergrond en een projectmanager die moeite heeft met de teamsamenstelling en -dynamiek heeft meer aan iemand met een achtergrond in resource management, HR c.q. psychologie.

Ik merk om een heen bij veel bedrijven dat deze gedachte nog vaak ontbreekt. Er wordt vaak gekeken naar de initiële klik, waarbij de project manager en diens rechterhand soms dezelfde type mensen zijn, waarbij het op dezelfde punten in projecten vaak fout dreigt of blijkt te gaan.

Ik hoop dat dit stukje managers binnen bedrijven aanzet door met een andere blik naar het potentieel van de medewerkers te kijken en daarmee de slag te maken van veroordelen naar beoordelen en helpen, zowel voor de medewerkers als de bedrijven zal dat een stap naar verbetering geven die zowel positief zijn voor de werkomgeving als voor de bedrijfsresultaten. net als bij de gemetselde muur, niet elke steen is gelijk, maar samen vormen ze een geheel.

Step by step, animals get rights
Animals should be recognized as sentient beings. Animals should no longer be adapted to the system but adapt the system to the animals. Breakthrough: Animals better protected by law thanks to proposals Party for Animals - Three fundamental amendments Act Animals adopted - Party for Animals - It is no longer permitted to hurt or cause injury to an animal, or to harm the health or welfare of the animal in order to accommodate the animal in a certain way. Specifically, it means that it is forbidden to dehorn calves and goats and that there are no interventions in roosters.. Tail docking is prohibited from 2023, ducks must be given bathing water and rabbits must be able to dig. Animals are formally recognized as sentient creatures in British law. Animals should be formally recognized for the first time as sentiments in British law, in a victory for animal welfare activists, as the government has drafted a series of animal welfare measures, including the cessation of most live animal exports and prohibiting the import of hunting trophies. Today 14 May we start with a new action for the fish: for ten weeks we present our 10-point Fish Manifesto for better fish well-being. On Friday Fishing Day, the MPs involved in fishing and animal welfare receive a new point every week, with which they can get to work to improve fish welfare. This action is conducted together with Animal Protection, Fish Protection, Sea First and the Animal Coalition. More campaigns High production at the expense of animal welfare. In our country, we “produce” about 500 million animals every year under horrible conditions. Factory animals are propagated, fattened and processed. 1.7 million animals are slaughtered every day in the Netherlands. This is what we call the livestock industry. The livestock industry is also called intensive livestock farming or (formerly) bio-industry. Animals are kept close to each other in stables and often on a large scale. Saves on everything: space, feed, labour, etc.. This is at the expense of animal welfare. Animals suffer in the livestock industry because they have to produce or grow as much as possible in a short period of time. What is the livestock industry? | Wakker Dier - Organic livestock In organic livestock breeding, the welfare of the animals is better regulated. For example, organically kept animals have more space and are allowed to go outside. Many unpleasant interventions such as the removal of tails in piglets are prohibited. In addition, antibiotics are rarely used. Animal Welfare - Biodiversity - Farmerland - Blog collection -
Comment and receive 25 YP 25
Exhibition Da Vinci 500 the inventor
#yoorsapril2021           THE INVENTOR - - Exhibition Da Vinci 500  - Medellín Colombia An international exhibition that has the support of the Leonardo 3 museum in Milan, Italy, and the UPB Renaissance Workshop at the Bolivarian University of Medellin.   Large-scale Leonardo Da Vinci models have been created for design and construction and displayed in an extraordinary exhibition. The experiences were unique, since they allowed us to interact with many of the pieces to the public, we were able to appreciate 3D reconstructions and animations of their drawings to understand how all their inventions were based on a series of simple machines, permeated by the spiritual eye - by Leonardo da Vinci. Photos of my tour of the exhibition. Machines Leonardo da Vinci was an obsessive observer of nature, interpreting and deciphering his laws with the invention of machines that failed or were not built. Art   Da Vinci begins his life in Anchiano, a small town, in Florence. To follow the trail of his works, we must begin with those that he left in his native country, which preserves one of the master's great paintings. Anatomy Leonardo da Vinci studied human and animal anatomy, understanding all the physical functioning of him, differentiating himself from other anatomists thanks to the details of his drawings. Una muestra internacional que conto con el apoyo del museo Leonardo 3 en Milán, Italia, y con el Taller del Renacimiento de UPB en la Universidad Bolivariana de Medellín. Se crearon para el diseño y la construcción los modelos Leonardo Da Vinci a gran escala que fueron expuestos en una extraordinaria exposición. La experiencias fue única , desde interactiva que nos permitieron interactuar con muchas de las piezas al público , pudimos apreciar reconstrucciones en 3D y animaciones de sus dibujos para entender cómo todas sus invenciones se basaron en una serie de máquinas simples, permeadas por el -ojo espiritual- de Leonardo da Vinci. Fotos de mi recorrido por la exposición.  Máquinas Leonardo da Vinci fue un obsesivo observador de la naturaleza, interpretando y descifrando sus leyes con la invención de máquinas que fallaron o no fueron construidas. Arte Da Vinci comienza su vida en Anchiano, un pueblo pequeño, en Florencia. Para seguir el rastro de sus obras, debemos comenzar por las que dejó en su país natal, que conserva una de las grandes pinturas del maestro. Anatomía Leonardo da Vinci estudió la anatomía humana y animal, comprendiendo todo su funcionamiento físico, diferenciándose de los demás anatomistas gracias a los detalles de sus dibujos.