De kracht van de vrouw


Vrienden Uitnodigen

Haal deze tekst weg en vul hier je tekst in.

Kerkvader Augustinus had het moeilijk met vrouwen. Hij verweet Eva dat ze de appel aan Adam had gegeven. Door die appel kwam de vrouw en sexualiteit in een verdomhoekje te zitten, precies waar Augustinus de vrouw wilde hebben.

In zowel deze geschiedenis als binnen een aantal geloofsovertuiginge wordt de vrouw als ondergeschikt gezien; ook nog in deze tijd. En als je kijkt naar hoe wij nu als vrouw met onszelf omgaan, dan speelt deze gedachtegang nog steeds.

Ik praat met vrouwen over dit onderwerp, omdat zij het gevoel hebben een "last" en/of "schuldgevoel" op hun schouders te ervaren. Dit zijn overtuigingen uit het verleden. Er is dan ook bewustzijn voor nodig om deze overtuigingen achter ons te laten; te zien dat ze geen waarde meer hebben. Wij als vrouw kunnen er voor kiezen onszelf op waarde te schatten en te gaan voor het geluk.

Het aspect aandacht geven aan onszelf is misschien ook wel de mooiste uitdaging in ons leven. In plaats van zorgen voor anderen en meedenken met anderen, is het belangrijk dat wij eerst zorg en aandacht aan onszelf geven.

Wij als vrouw worden ons dan meer en meer bewust van onze kracht en zullen gaan staan voor onszelf. Er ontstaan dan mooie verschuivingen. Ik merk dit omdat er steeds meer vrouwen actief zijn op spiritueel niveau. En het is geweldig om te zien wat een verbinding en een kracht er ontstaat tussen deze vrouwen, die allemaal verlangen naar een leven die vreugde brengt.

Laten we dus vieren dat we vrouw zijn en het ervaren als een zegen. Een zegen waar we vanaf vandaag trots op zijn !!

Liefs Renate Hartje   Voor meer inspiratie kijk ook op www.renatedeelt.simplesite.com