#LELIETEELT 😍 Vrijdagavond (4-9-2020) maakte ik met mijn smartphone (sterk ingezoomd,dus kwaliteitsverlies) de onderstaand foto ; In de gemeente #Westerveld is het een veelbesproken onderwerp : De Stichting #Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe. Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de #milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.
Echter : Met zo’n 5.000 hectare is de lelie na de tulp in oppervlakte het tweede bolgewas in Nederland. In economisch opzicht is de lelie zelfs de nummer één!

DE  LELIETEELT : is dat wel zo gezond  ?