De rechten en plichten van Yoors, deel 4


Vandaag gaan we in op het recht 4 in onze serie over de rechten en plichten op Yoors:

“Je heb het recht te zijn wie je bent, je te uiten zoals jij wilt.”

Het klinkt als vanzelfsprekend, maar daarmee zeker niet onbelangrijk. Wij vinden het namelijk van zeer groot belang die ieder lid op Yoors zichzelf kan uiten zoals hij of zij wil, zonder beperking. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar nieuwe manieren en kanalen voor leden om zich te kunnen uiten en proberen we zo goed mogelijk naar onze leden te luisteren.


Daarnaast vinden wij het zeer belangrijk dat iedereen elkaar op gelijke voet behandelt en de leden ook elkaar de ruimte geven om te zijn wie ze zijn en zich te uiten zoals ze willen. De wereld is gevuld met mensen met allerlei achtergronden en verhalen, die allemaal even waardevol zijn. En voor iedereen met goede bedoelingen is plek op Yoors.

De volgende 10 rechten heeft ieder lid op Yoors

Voor meer informatie over waarom Yoors opgericht is, kijk op yoors.guide