De strijd is niet van jou, maar van God


Als gelovige kun je moeilijkheden ervaren in je wandel met God. Dit zou je niet moeten ontmoedigen, want de strijd is niet van jou, maar van God.


Er kunnen problemen optreden als u aan uw deur klopt; rechts, links en in het midden. Want door Christus als Heer en redder van je leven te aanvaarden, verklaar je de oorlog aan satan en zijn koninkrijk van duisternis.


Zeker, de duivel en zijn demonen komen achter je aan met vuurwapens.


Hun missie is duidelijk; stelen, doden en vernietigen.


De duivel is op niets uit. Hij heeft niets goeds te bieden. Alleen Christus geeft goede dingen en herstelt wat de boze vernietigt. Hij is voor ons gestorven zodat we een overvloedig leven kunnen hebben.


Wat bedoelt God als hij zegt dat de strijd niet aan jou is


Deze aarde is vol problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen, want het is een gevallen wereld die wemelt van pijn en lijden.


Maar God belooft met je te zijn tijdens beproevingen en beproevingen. Houd daarom vast aan deze beloften en laat Hem voor je vechten, want de strijd is niet van jou, maar van God. Hij eert Zijn woord, dat Hij boven Zijn namen heeft uitgestraald. (Psalmen 138:2)


Als kind van God bent u verzekerd van de overwinning op alle demonische machten door Jezus Christus, die de wereld heeft overwonnen.


Leg dus al je problemen over aan God en laat Hem ze voor je afhandelen. Vertrouw erop dat Hij je vrede en genade zal geven te midden van elke storm die je doormaakt. Hij zal niet toestaan dat je problemen of tegenstanders je vernietigen of verteren.


Al die veldslagen heeft Jezus Christus al aan het kruis gewonnen en jou tot meer dan een overwinnaar gemaakt.


De Christus in jou is groter dan al je achtervolgers. (1 Johannes 4:4)


Draag altijd Christus die je macht geeft over alle boze geesten.


Wees niet bang als je geconfronteerd wordt met uitdagingen in het leven, zoals God tegen Jozua zei in Jozua 1:9.


Wees daarom moedig en geloof dat God met je is en dat Hij je nooit zal verlaten of verlaten.


Richt je ogen op naar de Heer, je hulp.(Psalm 121:1-2)


In Psalm 121 verzekert God hen te helpen die Hem zoeken.


Hij belooft dag en nacht over hen te waken, want Hij slaapt en slaapt nooit.


Wat leert 2 Kronieken 20 ons?


Koning Josafat van Juda vroeg God om hulp toen de Moabieten, Ammonieten en het volk van de berg Seïr samenspanden om tegen hem en zijn volk te vechten.


Hij kondigde aan dat hij in het land zou vasten om God te raadplegen, die hun voorvaderen uit Egypte had meegenomen, en beloofde hen te redden toen ze tot Hem riepen. Dit is opgetekend in 2 Kronieken 20:4.


Hij erkende dat ze zonder God niet konden vechten tegen de machtige legers die oorlog tegen hen voerden.


Omdat God zich aan het verbond hield, luisterde God naar hen en zei dat ze niet bang moesten zijn voor hun vijanden, want het was niet hun strijd, maar de Zijne om voor hen te vechten. (2 Kronieken 20:15). Vol vertrouwen gingen ze het slagveld op om de Heer te prijzen voor zijn eeuwige barmhartigheid.


Dit ontroerde het hart van God en hij veroorzaakte verwarring in de kampen van hun tegenstanders, waardoor ze onderling gingen vechten.


Toen de koning en zijn leger arriveerden, hadden de vijanden elkaar volledig vernietigd en gedood.


Dat is wat God van je verlangt als je met problemen wordt geconfronteerd. Om vol vertrouwen te vertrouwen op Zijn macht en Zijn beloften. En Hij zal jullie voorgaan, over de stenen rollen en al je vijanden vernietigen. Je komt als overwinnaar tevoorschijn door openbaring van; wie God is, wie je bent in Christus en wie de vijand is.


Wie is God?


Jehova Nissi.


De Heer, sterk en machtig in de strijd, die nog nooit een slag heeft verloren. Hij kan voor je vechten als je de strijd aan Hem overlaat. Zijn macht gaat boven elke macht, heerschappij en vorstendommen.


Wie ben jij in Christus?


Je bent een kind van de Almachtige God. Door Hem heb je macht en autoriteit over elke macht van satan.


Wie is de vijand?


De duivel.


Hij is een dief, die je zegeningen, vreugde en vrede wil stelen.


Een moordenaar, die je dromen en ambities wil vernietigen.


Een vernietiger, die je huwelijk, carrière, opleiding en al het goede in je leven wil vernietigen.


Zoek daarom altijd nederig naar het gezicht van God om leiding te krijgen. Zoek in elke zaak naar Zijn wil. Bid voor zijn bescherming.


Loof en aanbid Hem in waarheid en geest, zowel in goede als in slechte tijden.


God is Geest en Hij heeft ware aanbidders nodig. Geen hypocrieten die een voorstelling geven om door hun medemensen gezien en geprezen te worden, maar degenen die oprecht bereid zijn zichzelf als levende offers uit te storten. Ontdoe je daarom van elke vorm van hypocrisie en sta nederig voor Zijn troon van genade met een gebroken en concrete geest. Laat Hem de volledige controle over je leven nemen en je gebruiken voor Zijn glorie.


Herinner hem aan zijn beloften. Begrijp de beloften van God en maak ze elke dag getrouw bekend in je leven. Wat je ook meemaakt, spreek zegeningen over jezelf. Of het nu ziekte is, verklaar dat u door de strepen van Christus genezen bent. (Jesaja 53:5). Als het financiële problemen zijn, verklaar dan dat God door Jezus Christus in al uw behoeften zal voorzien volgens Zijn rijkdom (Filippenzen 4:19), want al het zilver en goud is van Hem. (Haggai 2:8)


Geef alles aan Hem over en vertrouw erop dat Hij je zal helpen. Twijfel niet aan Zijn capaciteiten, want Hij is oppermachtig en geen enkele macht overtreft Hem. Niets is onmogelijk voor Hem en Hij kan elk probleem oplossen waarmee u te maken kunt krijgen. Erken dat Hij je enige God is en de enige die je kan helpen.


En God, die trouw is, zal uw oorlogen voeren en u doen zegevieren over al uw tegenstanders. Wat je ook nodig hebt, Hij zal voor je zorgen zoals Hij wil.


Geef al je zorgen en lasten aan Hem over en vertrouw Hem volledig. Moge de Heer der heerscharen vechten en strijden tegen al die strijd en strijd met jou.