De toekomst van ons voedsel: eten wat de pot... Z

De toekomst van ons voedsel: eten wat de pot schaft


Imke de Boer is hoogleraar dierlijke voedselsystemen in Wageningen, en heeft met een team van 14 verschillende partijen een plan gemaakt voor een nieuw voedselsysteem in Nederland anno 2050. Het impliceert een grondige wijziging, die niemand ongemoeid laat, en die doorwerkt tot in alle geledingen van de samenleving. Het zou het landschap van Nederland weer mooier maken, de biodiversiteit neemt toe, er is meer contact tussen boeren en burgers, en we leven gezonder. En het is geen utopie.

Dat er iets moet gebeuren, dat staat vast. Door de manier waarop we nu voedsel produceren belasten we het milieu te zwaar. Wereldwijd is het voedselsysteem verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de broeikasgassen die zorgen voor klimaatverandering. En het drukt een enorme stempel op het verlies van biodiversiteit. De tijd dringt.

Volgens Imke de Boer, Hoogleraar Dieren en Duurame Voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit, moeten we vandaag nog beginnen met een radicale koerswijziging. ‘Willen we een gezonde aarde overdragen aan onze toekomstige generaties, dan moet er nu iets gebeuren’, is haar overtuiging.

Ze heeft daarvoor een plan geschreven.
Hier vind je een uitgebreide versie van het plan: ‘Terug naar de roots van het Nederlandse voedselsysteem: van meer naar beter’. En omdat het gaat om een complexe transitie heeft ze daar samen met onderzoekers en allerlei partijen bij betrokken. Het team van veertien deelnemers bestond uit boeren, vertegenwoordigers van milieu- en landbouworganisaties en wetenschappers, en daaromheen nog een grotere schil van maatschappelijke organisaties die zorgden voor steun en feedback.

De Boer en haar team hebben met hun plan Voedselvisie 2050 meegedaan aan een wereldwijde prijsvraag van de Rockefeller Foundation.

Ze wonnen er 200.000 dollar mee. Misschien is het signaal dat dit een waardevol plan is nog wel veel belangrijker dan dat bedrag.

In het plan delen ze Nederland in in zes typen landschap (en de beheerders daarvan). Te weten:

    beheerders van onze akkerlanden
    steden en hun achterland
    beheerders van onze rivierlandschappen
    het kustgebied
    multifunctionele beschermde mariene gebieden
    gemeenschap van producenten

Share
DM